Izaberite stranicu
Kontrola pristupa i evidencija radnog vremena

In-Out samostojeći čitači i kontroleri

Samostalni (standalone) sistemi (kontroler i čitač su u jednom uređaju) su zbog pristupačne cene i jednostavne ugradnje pogodni za stambene ili manje poslovne objekte. Raspon In-Out sistema obuhvata više tipova čitača (identifikacija karticom, tastaturom, otiskom prsta) u antivandal izvedbi.

Jantar samostojeći čitači i kontroleri

Samostojećim Jantar rešenjima kontrole pristupa se može daljinski upravljati i dodeljivati stalne i povremene pristupne šifre. Dostupno je nekoliko verzija čitača (sa ili bez TCP/IP komunikacije) koji komuniciraju sa različitim medijima identifikacije (kartice, tagovi, PIN).

Jantar napredna kontrola pristupa

Dostupne su različite verzije Jantar kontrolera i čitača kojima se upravlja sa više vrata povezanih u sistem. Hardver sistema je povezan sa serverom na kojem radi softver za upravljanje kontrolom pristupa.

Jantar Codeks aplikacija za evidenciju radnog vremena

Kontrola pristupa se često kombinuje sa evidencijom radnog vremena jer su sistemi logično povezani u smislu medija identifikacije i smeštaja kontrolnih tačaka. Dostupne su različite verzije Jantar Codeks softvera koje se biraju zavisno od broja zaposlenih i mesta registracije. Omogućavaju mnoge napredne funkcije i fleksibilno upravljanje ljudskim resursima.

In-Out komplet za nadzor obilaska čuvara

In-Out komplet za nadzor obilaska čuvara sastoji se od čitača (gumene palice) kojom čuvar evidentira svoje prisustvo na čitaču na mestu obilaska. Podaci sa čitača se po povratku u dojavni centar učitavaju u softver za nadzor obilaska.