Izaberite stranicu
Trgovački centri

Elektronska zaštita artikala od krađe (EAS)

Elektronska zaštita od krađe (Electronic Article Surveillance) je najefikasniji sistem u sprečavanju krađe robe. Omogućava izlaganje i dostupnost robe bez čekanja kupca, a da pritom nije potrebno povećati broj prodavaca. Koristi se i za efikasnije upravljanje procesima u maloprodaji.

Integracija IP videa s POS blagajnama

Video zapis se pretražuje prema ključnim rečima (datum, artikl, iznos, prodavac) i podacima o kartičnoj transakciji. Omogućava automatsko generisanje alarma kod npr. odbijenih transakcija, prikaz podataka sa POS terminala na više lokacija te eksport ili arhiviranje video klipa ili snimaka spornih transakcija.

Brojanje kupca

Putem IP videa i ABsistemCounter softvera se lako podešavaju parametri brojanja kupaca (ulaz, izlaz, smer kretanja) bitni za poslovne analize. Za sajamske prodaje i otvorene prostore se koriste mobilna rešenja.

Fisheye kamere, heat mape, snimanje u visini lica

Fisheye kamere menjaju više kamera za nadzor većeg područja i pri tome se ne gube detalji na snimku. Koriste se i za analizu ponašanja kupaca („heat mape“). Posebne kamere koje snimaju u visini lica se koriste za nadzor polica sa robom.

„Safety“ sistemi su obvezni

“Safety” sistemi osiguravaju brzu dojavu i sigurnu evakuaciju u slučaju požara. Mogu smanjiti ukupnu investiciju u građevinske mere zaštite od požara, a nove tehnologije omogućavaju umrežavanje centrala, prihvatanje detektora različitih proizvođača ili pristup putem interneta.

Integracija i centralizacija sistema na objektima

Softverska integracija tehničkih sistema na objektu omogućava lakši nadzor i upravljanje kao i centralizaciju signala sa dislociranih objekata. Rešenje je proširivo u smislu dodavanja objekata, naknadne integracije tehničkih sistema (npr. klimatizacije) i novih funkcionalnosti (npr. upravljanje rampama za pristup na parking).

Dokumentacija o primenjenim merama zaštite

Procena rizika i projekat tehničke zaštite su osnova za kasnije nadogradnje i održavanje sistema. Dokumentacija obuhvata i sertifikate za opremu kao i zapisnike i radne naloge vezane za popravke i servise.

Održavanje i Centralni tehnički nadzor (CTN)

Daljinski nadzor nad ispravnošću tehničke zaštite putem CTN-a omogućava brzo otklanjanje kvarova. Tehničku podršku i organizaciju popravaka osigurava služba održavanja.