Izaberite stranicu

Softver za brojenje ljudi ABsistemCounter

Tačni podaci o broju kupaca i posetioca predstavljaju ključnu informaciju za bolje upravljanje poslovanjem u različitim delatnostima – trgovinama, klubovima, muzejima, sredstvima javnog prevoza, javnim ustanovama, poslovnim zgradama.

ABsistemCounter

ABsistemCounter je specijalistički softver koji pomoću IP kamera broji i u bazu podataka beleži koliko je ljudi ušlo u, ili izašlo iz prostora. Softver omogućava centralizovani pregled prikupljenih podataka u realnom vremenu i njihovu naknadnu analizu. Dostupna je i web verzija koja omogućava pregled podataka putem web interfejsa i na svim mobilnim uređajima. Softver se može prilagoditi konkretnim potrebama korisnika.

Brojenje ljudi ABsistemCounter

Primena

 • Organizacija poslovanja (optimizacija broja radnika u smeni; odabir vremena za popravke ili čišćenje)
 • Unapređenje prodaje (efikasnost marketinških kampanja)
 • Povećanje nivoa sigurnosti (upravljanje evakuacijom u incidentnim situacijama)
 • Nadzor nad poslovanjem (kontrola naplate ulaznica)
 • Prevencija širenja epidemije (broj ljudi u prostoru)

Funkcije

 • Pregled stanja brojača preko Google Maps
 • Prikaz vremenskih prilika, zasebno za svaku lokaciju
 • Jednostavan prikaz trenutnog broja ljudi u određenom, kamerama nadziranom, prostoru
 • Kreiranja automatskih izveštaja
 • Upravljanje kamerama putem softvera (uređivanje kamera, brojača i slike, testiranje)
 • Izvoz podataka za daljnje analize

Izveštaji i analize

 • Sadržaj i izgled izveštaja i analiza se definišu unapred
 • Korisnik određuje period za koji želi izveštaj, rezoluciju podataka (10 minuta, sat, dan, mesec) i objekte obuhvaćene analizom
 • Dodavanje novih izveštaja na zahtev
 • Izvoz podataka za daljnje analize
 • Automatski izveštaji – dnevni, mesečni ili godišnji; za odabranu lokaciju ili više njih

Analitika za trgovine ABsistemSmartRetail

ABsistemSmartRetail

ABsistemSmartRetail je softver koji trgovcima omogućava da prate ponašanje kupaca i na jednom mestu imaju sve analitičke podatke – koliko je kupaca ušlo u trgovinu, gde su proveli većinu vremena u toku kupovine u obliku heat mapa, analiziraju ponašanje kupaca i kontrolišu gužve. Tako su omogućene analize ponašanja kupaca u odnosu na marketinške kampanje, upoređivanje ponašanja kupaca u trgovinama na različitim lokacijama, analize odnosa vremenskih prilika i ponašanja kupaca i slično.

 • Heat mape – analiza kojom se pokazuje na kojim se mestima u trgovini kupci zadržavaju
 • Prikaz podataka na Google Maps
 • Automatsko slanje izveštaja na e-mail, kreiranje izveštaja od strane korisnika po potrebi
 • Više mogućnosti grafičkog prikaza prikupljenih podataka
 • Daljinsko upravljanje – brojačima i uređajima za generisanje heat mapa, kalibracija brojača, pregled slike
 • Softver je modularan
 • Dostupan na hrvatskom i engleskom jeziku

Softver za određivanje broja ljudi u prostoru ABsistemLimitPeople

ABsistemLimitPeople

ABsistemLimitPeople je softver koji omogućava automatsko izračunavanje broja ljudi u objektu pomoću IP kamera i prikaz podataka o maksimalno dozvoljenom i trenutnom broju ljudi u objektu sa signalizacijom da li je ulaz dozvoljen ili nije. Koristi se u svim delatnostima u kojima je ograničen broj ljudi u prostoru kako bi se sprečilo širenje epidemije – trgovinama, hotelima, kampovima, poslovnim i javnim objektima – i za poslovne analize.

 • 98% tačnost brojanja
 • Prikaz trenutnog i maksimalno dozvoljenog broja ljudi na displeju
 • Jasna signalizacija statusa zauzetosti prostora
 • Daljinski nadzor i upravljanje
 • Jednostavno brendiranje prikaza na displeju (logotip, boje, poruke, odabir jezika)
 • Jednostavna ugradnja

Brojenje putnika u javnom prevozu

Brojenje putnika u javnom prevozu

Brojanje putnika koji ulaze u vozila javnog prevoza je u svetu uobičajeno zbog praćenja poslovnih parametara, a zbog ograničenja vezanih za epidemiju korona virusa sve se češće traže rešenja automatskog brojanja. Putnici koji ulaze / izlaze iz, na primer, autobusa se broje putem specijalnih kamera, a u softveru se unapred određuje maksimalan broj putnika. Kada se u vozilu nalazi maksimalan broj putnika softver generiše svetlosnu i/ili zvučnu signalizaciju. Moguće je postaviti i monitor sa prikazom koliko je osoba trenutno u vozilu.

 • Opšti nadzor u sredstvima javnog prevoza
 • Unapređivanje organizacije poslovanja
 • Praćenje rute kretanja vozila
 • Prevencija širenja epidemije
 • Komunikacija sa nadzornim centrom u hitnim situacijama
 • Upravljanje u alarmnim situacijama

Vivotek 3D brojenje ljudi – tačnost 98%

Pouzdanost brojanja od čak 98% je postignuta zahvaljujući Vivotek 3D Depth tehnologiji implementiranoj u mrežne kamere za stereo brojanje. Omogućeno je precizno praćenje smera kretanja ljudi, „U“ kretanja te detekcija promene smera u zoni brojanja.

 • Jednostavna ugradnja i konfiguracija
 • Daljinsko upravljanje sistemom
 • Integracija s videoanalitičkim softverom Vivotek VAST za detaljnu analizu i različite načine prikaza (grafikoni, tablice, linije) podataka
 • Podatci dostupni u realnom vremenu
 • Lokalno čuvanje podataka