Izaberite stranicu
Vlasnici stambenih i manjih poslovnih objekata

Bežična DIY rešenja za pametan i siguran dom

Uz DIY (do-it-yourself) rešenja za pametan i siguran dom svako može samostalno da ugradi i podesi sistem, koji će njihov dom ili kancelariju činiti sigurnim od provale. Budući da funkcionišu bežično, ova rešenja ne uključuju radove na instalaciji.

Nadzor i upravljanje putem mobilnih uređaja

Rešenjima za pametan i siguran dom jednostavno se upravlja putem mobilnih aplikacija. Sva obaveštenja sa uređaja automatski se prosleđuju na mobilne telefone, a korisnici putem mobilnog telefona uređajima mogu daljinski da upravljaju.

Panik tasteri za decu i starije osobe

Bežični panik tasteri omogućavaju deci ili starijim osobama da brzo i lako obaveste članove familije da im je potrebna pomoć. Signal alarma odmah će biti poslat na mobilne telefone članova familije i oni će biti u mogućnosti da brzo priskoče u pomoć.

Pregled videa u realnom vremenu

Korisnici na svojim mobilnim uređajima mogu u realnom vremenu pratiti što se događa na nadziranom prostoru.

Video i foto verifikacija alarma

Dostupna su rešenja koja omogućavaju video (putem kamera spojenih u sistem kućne automatike) i foto (putem protivprovalnih detektora sa ugrađenim kamerama) verifikaciju alarma primljenog na mobilni telefon.

Dojavni centar na dlanu

Kada korisnik primi obaveštenje alarma sa sistema zaštite na mobilni uređaj, putem mobilne ALEX aplikacije može odabrati da li želi o tome obavestiti sigurnosni dojavni centar. Tako se izbegavaju nepotrebne i skupe intervencije.

Korisnički paketi

Korisnički paketi zavise od veličine sistema i odabranih usluga pa svaki korisnik može odabrati paket koji je primeren trenutnim potrebama pa ga s vremenom može i menjati.

Kućna automatika

Integracijom uređaja za kućnu automatiku omogućava se jednostavno upravljanje potrošnjom energije, grejanjem, rasvetom i klimatizacijom putem mobilnih uređaja.

alex.shop

alex.shop omogućava brz i siguran izbor, kupovinu i dostavu sigurnosnog rešenja korisniku. Webshop transakcija je potpuno sigurna.

Live-chat podrška

Osigurana je live-chat podrška pri izboru uređaja, njihovom podešavanju i korišćenju.