Izaberite stranicu
Profesionalnost u svim fazama projekta

Projektovanje i projektna podrška

Saradnicima kojima zaštita nije uža specijalnost namenjene su usluge pripreme projektne i tenderske dokumentacije, kao i tehničke konsultacije.

Vođenje projekata

Vođenje projekata podrazumeva učestvovanje na koordinacijama, vremensko planiranje, organizaciju podizvođača, kao i sve primopredajne aktivnosti.

Programiranje i integracija sistema

Alarm automatika osigurava uslugu programiranja opreme, na objektu ili pre isporuke, kao i međusobne integracije sistema kao i integracije u ABsistemDCi softver.

Puštanje sistema u rad

Stručno puštanje sistema u rad rešava probleme nastale usled ranijih propusta vezanih za telefonsku i elektro instalaciju, spajanje uređaja, definisanje zaštitnih zona i komunikaciju među uređajima.

Sertifikovanje partnerskih firmi

Da bi se osigurao kvalitet ugradnje za projektne partnere se organiziraju edukacije za rad sa opremom, sistemima i softverima.  Sertifikat kojim se dokazuju osposobljenost periodično se obnavljaju.

Projektni katalog i B2B platforma

Projektni iDEA Project katalog obuhvata sisteme, usluge i softvere potrebne za uspostavljanje integrisanog rešenja zaštite. Dostupna je oprema u svetu vodećih proizvođača koju je moguće integrisati.