Vyberte stranu
Vysoká profesionalita vo všetkých fázach projektu

Dizajn a podpora projektu

Pre partnerov, sú určené služby spolupráce pri príprave projektovej dokumentácie a technických konzultácií.

Projektový manažment

Projektové riadenie zahŕňa podporu pri koordinácii, plánovaní času, organizácii subdodávateľov a všetkých odovzdávacích činnostiach.

Systémové programovanie a integrácia

Alarm automatika poskytuje službu programovania zariadení, dodávky na mieste alebo vopred, integráciu rôznych systémov a tiež integráciu do softvéru ABsistemDCi.

Uvedenie systému do prevádzky

Uvedenie do prevádzky profesionálnych systémov rieši problémy spôsobené predchádzajúcimi poruchami súvisiacimi s telefónnou linkou, elektroinštaláciou, pripojením zariadení, definovaním chránených zón a komunikáciou medzi zariadeniami.

Certifikácia partnerských spoločností

Na zabezpečenie kvality inštalácie pre partnerov projektu sa organizujú workshopy a školenia práce so zariadeniami, systémami a softvérom. Osvedčenie preukazujúce spôsobilosť sa musí pravidelne obnovovať.

Katalóg projektov a B2B platforma

Katalóg projektu iDEA obsahuje systémy, služby a softvér potrebné na vytvorenie integrovaného bezpečnostného riešenia. K dispozícii sú systémy popredných svetových výrobcov, ale sú kompatibilné a dajú sa integrovať.