Vyberte stranu
Kariéra

Neustále hľadanie kvalitných zamestnancov

Čo je pre nás kvalitný zamestnanec? V prvom rade si ceníme predajné schopnosti, technické znalosti a znalosti trhu s elektronickým zabezpečením. Okrem odborných kompetencií hľadáme proaktívnych, iniciatívnych, pozitívnych a tímovo orientovaných zamestnancov.

Orientácia na výsledky, proaktivita, spolupráca a vzájomná dôvera a rešpekt sú považované za predpoklad rastu a rozvoja spoločnosti. Podnikanie rozvinuté v 10 krajinách v regióne robí pracovné prostredie dynamickým, s jedinečnou firemnou kultúrou, ktorá umožňuje osobný profesionálny rozvoj, so stimulujúcim príjmom.

Chceme, aby si naši zamestnanci neustále prehlbovali svoje vedomosti, skúsenosti a odbornosť, aby sa učili a objavovali a s dávkou relaxu a zábavy si ich prácu užívali!

Aktuálne voľné pracovné miesta

V súčasnosti nie sú žiadne voľné pracovné miesta.

Nižšie sme opísali niektoré povinnosti a požiadavky na pracovné miesta, na ktorých zamestnancov najčastejšie potrebujeme, aby ste získali lepší prehľad o našich očakávaniach od zamestnancov na týchto pozíciách:

 • Manažéri predaja
 • Manažéri predaja projektov
 • Špecialista technickej podpory
 • Inžinier/konštruktér elektronických zabezpečovacích systémov

Chcete sa stať súčasťou nášho tímu?


  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Ako vyzerá výberový proces a indukcia?

  1. Výberové konania na voľné pozície zverejňujeme v príslušných médiách. Výber kandidátov začína predvýberom prijatých životopisov podľa kritérií pracovných požiadaviek
  2. Vybraní kandidáti v prvom kole sú vyzvaní na otestovanie a overenie vedomostí a zručností, ktoré sú kľúčové a špecifické pre konkrétnu pracovnú pozíciu
  3. Po skúške sú niektorí kandidáti pozvaní na pohovor, na ktorom sa zúčastní priamy nadriadený manažér, budúci spolupracovník, vedúci ľudských zdrojov a v prípade potreby aj členovia predstavenstva.
  4. Vyberie sa kandidát, ktorý najlepšie spĺňa požiadavky na danú prácu a ktorý úspešne zapadne do existujúceho kolektívu, a je mu navrhnutý individuálny adaptačný program. Všetci ostatní uchádzači sú informovaní o výsledkoch výberového konania

  Benefity pre našich zamestnancov

  • Systematický úvod do práce
  • Systematické sledovanie a stimulácia práce zamestnancov
  • Vzdelávanie a odborná príprava
  • Pokrok a vývoj
  • Práca v priateľskom a dynamickom kolektíve
  • Práca v medzinárodnom prostredí

  Alarm automatika d.o.o. si vybudovala pozíciu regionálneho lídra na trhu neustálym investovaním do technických, ekonomických, organizačných, inžinierskych, IT a manažérskych kompetencií svojich zamestnancov.