Vyberte stranu
Centrálna Monitorovacia Stationica (CMS)

Sur-Gard prijímače

Prijímače Sur-Gard TCP / IP prijímajú poplachové signály z DSC a iných kompatibilných poplachových systémov. Podporujú funkciu overenia videa prostredníctvom ústrední DSC PowerSeries Neo a komunikujú so všetkými IP / GPRS komunikátormi T-Link. Existuje aj možnosť redundantnej konfigurácie.

Enigma prijímače

Prijímače Enigma TCP / IP prijímajú poplachové signály z univerzálnych komunikátorov pomocou protokolu SIA / IP. Dodávajú sa so vstavanými kartami pre 256 IP účtov.

Karty na rozšírenie systému

Alarm automatika ponúka rôzne karty na rozšírenie kapacity poplachových prijímačov Sur-Gard a Enigma. Používateľ ich môže pridať dodatočne podľa potreby, t.j. keď počet jeho používateľov prekročí aktuálnu kapacitu.

Softvér ABsistemDC(NG) na príjem a spracovanie poplachových signálov

Softvér ABsistemDC(NG) umožňuje spoľahlivý príjem a kvalitné spracovanie poplachových signálov v CMS. Bol kompletne vyvinutý vývojovým oddelením Alarm automatika a plne podporuje všetky prijímače z nášho portfólia. Pre menšie CMS bola vyvinutá cloudová verzia, ktorú je možné zakúpiť za mesačný poplatok.

ABsistemGuardPatrol na kontrolu strážnej služby

GuardPatrol je modul softvéru ABsistemDC (NG), ktorý v kombinácii s mobilnou aplikáciou GuardPatrol umožňuje bezpečnostnému CMS spoľahlivo monitorovať výkon strážnej služby v reálnom čase, mimoriadne jednoduchým spôsobom a s minimálnymi nákladmi.