Select Page
Oprema za dojavne centre

Sur-Gard prijemnici za alarmne dojavne centre

TCP/IP prijemnici Sur-Gard prihvataju signale alarma s DSC i drugih kompatibilnih alarmnih sistema. Podržavaju funkciju videoverifikacije putem DSC PowerSeries Neo centrala te komuniciraju sa svim T-Link IP/GPRS komunikatorima. Postoji mogućnost redundantne konfiguracije.

Enigma prijemnici za alarmne dojavne centre

Enigma TCP/IP prijemnici prihvataju signale alarma sa univerzalnih komunikatora koji koriste SIA/IP protokol. Isporučuju se sa ugrađenim karticama za 256 IP accounta.

Linijske kartice za proširenje sistema

U ponudi Alarm automatike su dostupne i različite kartice za proširenje kapaciteta Sur-Gard i Enigma alarmnih prijemnika. Njih korisnik može dodavati po potrebi kada se poveća broj korisnika dojavnog centra.

ABsistemDC(NG) softver za prijem i obradu signala alarma

ABsistemDC(NG) softver omogućava pouzdan prijem i kvalitetnu obradu signala alarma u dojavnom centru. Razvijen je u Alarm automatici i u potpunosti podržava prijemnike u ponudi. Za manje dojavne centre je razvijena i njegova Cloud verzija.

ABsistemGuardPatrol modul za online nadzor obilaska zaštitara

GuardPatrol je modul ABsistemDC(NG) softvera koji u kombinaciji sa GuardPatrol mobilnom aplikacijom omogućava zaštitarskim dojavnim centrima pouzdan nadzor obilaska zaštitara u realnom vremenu, na vrlo jednostavan način i uz minimalne troškove.