Select Page
Javni i poslovni objekti

Dojava požara i plina, panik rasvjeta, evakuacijski razglas, odvođenje dima i topline

Zbog sigurnosti ljudi u slučaju požara se primjenjuju mjere zaštite od požara. Za bolju efikasnost i upravljanje sistemi dojave požara i plina se integrišu sa sistemima evakuacije (panik rasvjeta, evakuacijski razglas i odvođenja dima i topline).

Kontrola i upravljanje pristupom

Postupak identifikacije pri ulazu u poslovne objekte ubrzava ABsistemGuestManager softver koji integriše kontrolu pristupa, uređaj za skeniranje dokumenata, evidenciju posjetitelja i pisač za ispis akreditacija.

Brojenje ljudi

ABsistemCounter softver omogućuje informaciju o broju ljudi koji se trenutno nalazi u objektu te analizu broja ljudi u odnosu na doba dana, dan u sedmici ili vremenske prilike. Prikupljeni podaci omogućuju bolje upravljanje u smislu organizacije poslovanja (optimizacija broja uposlenih u smjeni; odabir vremena za popravke ili čišćenje), povećanja nivoa sigurnosti (upravljanje evakuacijom) te prevencije širenja epidemije.

Opći videonadzor i videoanalitika

Videonadzor zajedničkih prostora efikasno sprečava štetne događaje i omogućava njihovu naknadnu rekonstrukciju. Putem videoanalitičkih funkcija moguće je generisati alarm u predefinisanim situacijama (npr. detekcija ostavljenih predmeta).

ABsistemTicketing za objekte s velikim brojem posjetitelja

ABsistemTicketing softver integriše prodaju ulaznica (online/offline) sa barijerama na ulazima i terminalima za naplatu. S pojedinom vrstom ulaznice može se ući samo u određeno vrijeme i kroz određenu barijeru.

Rješenja za stadione

Uz videonadzor perimetra i prolaza kojima se ljudi kreću, obuhvata i videonadzor gledališta u rezoluciji koja omogućava prepoznavanje/identifikaciju osoba. Kontrola ulaza integriše online prodaju ulaznica s barijerama na ulazu putem ABsistemTicketing koji omogućava i online brojanje gledatelja. Sistemi zadovoljavaju najviši standard koji propisuje UEFA.

Dokumentacija o primijenjenim mjerama zaštite

Procjena ugroženosti i projekt tehničke zaštite su osnova za kasnije nadogradnje i održavanje sistema. Dokumentacija obuhvata i certifikate za opremu te zapisnike i radne naloge vezane za popravke i servise.

Održavanje i Centralni tehnički nadzor (CTN)

Daljinski nadzor nad ispravnošću tehničke zaštite putem CTN-a omogućava brzo otklanjanje kvarova. Tehničku podršku i organizaciju popravaka osigurava služba održavanja.