Select Page
Električari

Širok raspon ponude uređaja i opreme

Širok raspon uređaja i opreme garantuje instalaterima slabe struje da će na jednom mjestu naći sve potrebno za ugradnju funkcionalnih sistema. Aktualna ponuda dostupna je na B2B stranicama, u obliku štampanog iDEA Classic kataloga provjerenih rješenja zaštite.

Tehnička podrška

Službama tehničke zaštite koje djeluju unutar dojavnih centara je dostupna tehnička podrška za rad sa svim sistemima u ponudi Alarm automatike. Uz telefonsku i online podršku, organizuje se i podrška na objektima krajnjih korisnika.

Edukacija za pravilno ožičenje

Pravilno ožičenje je presudno za funkcionalnost sistema tehničke zaštite, posebno dojave požara. Instalaterima slabe struje su dostupne radionice i webinari kroz koje se osposobljavaju za pravilno ožičenje sistema u ponudi Alarm automatike.

B2B online platforma

Putem B2B online platforme instalateri slabe struje imaju trenutni uvid u dostupnost opreme i mogu je veoma jednostavno naručiti. Proces naručivanja i izrade ponuda su maksimalno pojednostavljeni, a sva potrebna dokumentacija je dostupna online, putem mobitela ili tableta.

Servis i zamjenska oprema

Kao proizvođač i ovlašteni distributer uređaja, Alarm automatika osigurava servis sve opreme u ponudi u i van garantnog roka. Servis se radi na temelju procjene trajanja i troška popravke, a osigurana je i zamjenska oprema kada je to instalateru potrebno.

Tehnička dokumentacija

Za svu opremu u ponudi je osigurana kompletna dokumentacija – o karakteristikama uređaja, certifikati proizvođača, izjave o sukladnosti te instalaterske i korisničke upute.