Select Page
Prevencija požara, poplave i istjecanja plina

Bežična detekcija poplave

Bežični alarmni sistem može se proširiti i detektorima stanja okoline. Za zaštitu od poplave koristi se bežični detektor poplave, koji generiše alarm na prvi znak uslijed puknuća cijevi ili istjecanja vode iz mašine za pranje veša i suđa te obavještava korisnika kada se voda osuši.

Detekcija požara i plina

Bežični alarmni sistemi se mogu proširiti i na detekciju požara i plina. Alarm se generiše u slučajevima pojave dima, naglog porasta temperature ili pojave ugljičnog monoksida u štićenom prostoru. Automatski aktivira sirenu za lokalno uzbunjivanje te šalje dojavu na mobitel korisnika.