Select Page
Hoteli i kampovi

Brza prijava i odjava gostiju hotela

ABsmartKiosk omogućava brzi check-in i check-out gostiju hotela, jer omogućava provjeru dokumenata, izdavanje kartice, kontrolu ulaza u sobu i plaćanje troškova. Koristiti se i za reklamiranje dodatne ponude i kupnju ulaznica ili vaučera za odabrane događaje.

LPR i kontrola pristupa vozila u kampove

Kontrola ulaska vozila gostiju i dobavljača se može ubrzati primjenom ABsistemPark softvera. Registarske oznake vozila se očitavaju putem LPR kamera, a softver uspoređuje očitanu registraciju s bazom podataka te automatski propušta vozila s dozvolom ulaska.

Panoramske kamere za nadzor velikih prostora

Megapikselne panoramske kamere omogućavaju nadzor velikih površina (parkirališta, predvorja, stubišta), a live video stream može poslužiti za promociju. Panoramska kamera mijenja više standardnih kamera.

Evidencija  radnog vremena i kontrola pristupa

Sistem kontrole pristupa i evidencije radnog vremena treba podržavati nadzor pristupa pojedinim prostorima te razne modele radnog odnosa (redovni, sezonski) i radnog vremena (prekovremeno, klizno, smjensko).

Ograničavanje broja ljudi u zasebnim prostorima hotela

ABsistemLimitPeople softver omogućuje jednostavan prikaz broja ljudi koji se nalaze u prostoru, primjerice u hotelskom restoranu, ili na bazenu. To gostima omogućuje da izbjegnu mjesta na kojima je trenutno gužva te da socijalni kontakt zadrži u granicama poželjnog. Ljudi se broje putem IP kamera na ulazu, a na displeju se prikazuje koliko ljudi trenutno u prostoru i koliki je maksimalno dozvoljen broj.

Pametne sobe, SOS i energy management

Uspješnost poslovanja zavisi od troškova za grijanje, hlađenje, rasvjetu i vodu i o njima treba voditi računa. Kroz sistem inteligentnih soba jednostavno se upravlja potrošnjom u sobama. IP bazirani SOS sistemi omogućavaju da osoblje SOS poziv primi i putem mobilne aplikacije, dok obavlja ostale poslove.

Integracija safety rješenja i automatike

U hotelima se koristi velik broj sistema za upravljanje, nadzor i zaštitu. Safety sistemi (dojave požara, dojave plina, evakuacijskog razglasa, panik rasvjete i odvođenja dima i toplote) su obavezni u višim kategorijama, i u načelu se integriraju sa BMS sistemima (grijanje, hlađenje, rasvjeta, zasjenjivanje) kako bi se objektom upravljalo efikasnije i smanjili troškovi. Implementacijom ABsistemDCi softvera omogućuje se integracija svih tehničkih sistema na objektu – tehničke zaštite, safety i BMS sistema.

Dokumentacija o primijenjenim mjerama zaštite

Procjena ugroženosti i projekt tehničke zaštite su osnova za kasnije nadogradnje i održavanje sistema. Dokumentacija obuhvata i certifikate za opremu te zapisnike i radne naloge vezane za popravke i servise.

Održavanje i Centralni tehnički nadzor (CTN)

Daljinski nadzor nad ispravnošću tehničke zaštite putem CTN-a omogućava brzo otklanjanje kvarova. Tehničku podršku i organizaciju popravaka osigurava služba održavanja.