Select Page
Stručne usluge za složene projekte

Projektovanje

Projekt izrađen od strane ovlaštenih osoba garantuje funkcionalan i isplativ sistem, u skladu s važećim propisima.

Procjena ugroženosti i elaborat mjera sigurnosti

Rizici objekta i poslovanja koji se u njemu odvijaju se analiziraju prema međunarodnoj metodologiji i sistematizuju Procjenom ugroženosti i Elaboratom mjera sigurnosti.

Konsalting, procjena investicije i idejno rješenje

Procjena investicije obuhvata sva potrebna ulaganja (oprema, materijal, radovi), trajanje investicije i preporuke za implementaciju. Na njoj se temelji idejno rješenje mjera zaštite prilagođeno konkretnim potrebama.

Nadzor nad izvođenjem

Nadzor nad izvođenjem štiti investitora od polovične ili nestručne ugradnje, od slučajnih ili namjernih grešaka izvođača radova te garantuje usklađenost s propisima.

Koordinacija i vođenje projekata

Veći projekti i projekti u kojim sudjeluje više izvođača zahtijevaju koordinaciju, odnosno vođenje projekata od strane ovlaštenih voditelja projekata ili radova.

Softverska integracija i uklapanje u IKT

Integrisanim sistemima tehničke zaštite se brže i jednostavnije upravlja, a za njihovu punu isplativost treba ih integrisati i sa BMS sistemima te uklopiti u informacijsko – komunikacijsku strukturu korisnika.

Održavanje

ABsistemdcCARE4 je jedinstveni model nadzora, održavanja i servisiranja sistema tehničke zaštite koji obuhvata Centralni tehnički nadzor ispravnosti sistema (CTN), mrežu servisera i organizaciju popravaka.