Select Page
ABsistemDCi softver za integraciju
ABsistemDCi je programski paket koji omogućava nadzor i upravljanje nad svim integrisanim zaštitnim sistemima zaštite putem jedinstvenog interfejsa. Svrha mu je osigurati koordinisanu i efikasnu zaštitu većih poslovnih, trgovinskih, hotelskih i industrijskih objekata ili kompleksa objekata koji se, zbog svoje velike površine i izloženosti većim rizicima za ljude i imovinu, štite s više različitih sistema. Omogućena je i integracija BMS sistema.

Prednosti integracije putem ABsistemDCi softvera

Integracija opreme različitih proizvođača
ABsistemDCi rješava problem neusklađenih digitalnih protokola komunikacije različitih proizvođača opreme i omogućava povezivanje opreme proizvođača koji ustupe svoje digitalne protokole.

Modularni koncept
Korisnik bira koje module želi implementirati. Licenciranje je tome prilagođeno pa korisnik plaća samo one funkcije koje treba.

Integrisani sistemi ostaju autonomni
Integracija putem ABSistemDCi® softvera funkcioniše kao nadogradnja, a svaki pojedini sistem funkcioniše autonomno. Rizične aplikacije se izvode s redundancijom.

Grafičke mape osiguravaju preglednost
Na grafičkim mapama nadziranog prostora se postavljaju dinamički simboli svih relevantnih elemenata sistema. Softver signalizira njihov status i omogućava upravljanje putem istih dinamičkih simbola.

Jednostavno upravljanje integrisanim sistemima
Elementima sistema se upravlja putem grafičkih objekata na ekranu. Operater može pokrenuti sliku sa neke kamere, uključiti protuprovalu ili omogućiti pristup štićenom prostoru.

Praćenje i arhiviranje događaja na jednom mjestu
Svi događaji i akcije korisnika se prate i arhiviraju na jednom mjestu i u jednom formatu. Za to softver koristi razne varijante Microsoft SQL Server baze podataka.

Integracija zaštitnih i ostalih tehničkih sistema
Integracijom ostalih sistema na objektu (klimatizacija, ventilacija, rasvjeta, liftovi) se povećava sigurnost objekta (npr. blokiranje korištenja lifta u slučaju požarnog alarma), olakšava upravljanje te štedi energija.

Proaktivno održavanje
Softver signalizira i informacije o ispravnosti ili kvaru uređaja što je važno za organizaciju popravka prije nego sistem bude izvan funkcije, a objekat nezaštićen.

Rad u Windows okruženju
Softver radi na „Client – server“ principu gdje poslužitelj prima i analizira događaje sa sistema, a klijent upravlja sistemom putem Windows aplikacije.

Modularni koncept softvera

Korisnici ABSistemDCi® softvera biraju module koje žele implementirati. Tome je prilagođeno i licenciranje pa se plaćaju samo potrebne funkcije. Osnovni moduli obuhvataju sisteme koji se najčešće integrišu.

Osnovni moduli

 • Dojava požara
 • Dojava plina
 • Javni (PA) i evakuacijski (EVAC) razglas
 • Panik rasvjeta
 • Videonadzor
 • Protuprovala, protuprepad i vanjska zaštita
 • Kontrola pristupa
 • Zauzetost parkirnih mjesta

Dodatni moduli

 • Automatske reakcije
  Automatske reakcije softvera pokreće događaj na bilo kojem od integrisanih sistema prema unaprijed definisanim procedurama. Primjeri su otključavanje svih vrata u slučaju požara ili otključavanje prostora na osnovu dozvole iz kontrolne sobe.
 • Videoverifikacija
  Modul omogućava da se na ekranu operatera automatski podigne slika s kamere koja pokriva područje u kojem je generisan alarm.