Select Page
Softver za integraciju sustava zaštite – ABsistemDCi

ABsistemDCi softver za integraciju sustava na objektu

ABsistemDCi je programski paket koji omogućava nadzor i upravljanje nad svim integriranim sustavima zaštite putem jedinstvenog sučelja. Svrha mu je osigurati koordiniranu i efikasnu zaštitu većih poslovnih, trgovinskih, hotelskih i industrijskih objekata ili kompleksa objekata koji se, zbog svoje velike površine i izloženosti većim rizicima za ljude i imovinu, štite s više različitih sustava. Omogućena je i integracija BMS sustava.

U Alarm automatici je razvijena i serija ABsistem softvera za inteligentno upravljanje i kontrolu kojima se sustava integrirani putem ABsistemDCi softvera integriraju u informacijsko – komunikacijsku strukturu koju korisnici koriste za vođenje poslovanja.

Modularan koncept softvera

Korisnici ABsistemDCi softvera biraju module koje žele implementirati. Tome je prilagođeno i licenciranje pa se plaćaju samo potrebne funkcije. Osnovni moduli obuhvaćaju sustave koji se najčešće integriraju. Lista proizvođača čija oprema se može integrirati putem ABsistemDCi softvera nama ograničenja i neprestano se dopunjava novim proizvođačima.

 

 

Prednosti integracije putem ABsistemDCi softvera

Integracija opreme različitih proizvođača
ABsistemDCi rješava problem neusklađenih digitalnih protokola komunikacije različitih proizvođača oprema i omogućava povezivanje opreme proizvođača koji ustupe svoje digitalne protokole.

Modularni koncept
Korisnik bira koje module želi implementirati. Licenciranje je tome prilagođeno pa korisnik plaća samo one funkcije koje treba.

Integrirani sustavi ostaju autonomni
Integracija putem ABsistemDCi softvera funkcionira kao nadgradnja, a svaki pojedini sustav funkcionira autonomno. Rizične aplikacije se izvode s redundancijom.

Grafičke mape osiguravaju preglednost
Na grafičkim mapama nadziranog prostora se postavljaju dinamički simboli svih relevantnih elemenata sustava. Softver signalizira njihov status i omogućuje upravljanje putem istih dinamičkih simbola.

Jednostavno upravljanje integriranim sustavima
Elementima sustava se upravlja putem grafičkih objekata na zaslonu. Operater može pokrenuti sliku sa neke kamere, uključiti protuprovalu ili omogućiti pristup štićenom prostoru.

Praćenje i arhiviranje događaja na jednom mjestu
Svi događaji i akcije korisnika se prate i arhiviraju na jednom mjestu i u jednom formatu. Za to softver koristi razne varijante Microsoft SQL Server baze podataka.

Integracija zaštitnih i ostalih tehničkih sustava
Integracijom ostalih sustava na objektu (klimatizacija, ventilacija, rasvjeta, liftovi) se povećava sigurnost objekta (npr. blokiranje korištenja dizala u slučaju požarnog alarma), olakšava upravljanje te štedi energija.

Proaktivno održavanje
Softver signalizira i informacije o ispravnosti ili kvaru uređaja što je važno za organizaciju popravka prije nego sustav bude izvan funkcije, a objekt nezaštićen.

Rad u Windows okruženju
Softver radi na „Client – server“ principu gdje poslužitelj prima i analizira događaje sa sustava, a klijent upravlja sustavom putem Windows aplikacije.