Select Page
Sistem integratori

Oprema i tehnička dokumentacija

Cjelokupna safety i security oprema u ponudi Alarm automatike je u skladu s važećim normama i propisima. Popraćena je svom potrebnom tehničkom dokumentacijom i certifikatima.

Projektna i tehnička podrška

Usluge projektne i tehničke podrške obuhvaćaju pripremu projektne i natječajne dokumentacije, konzultacije, korespondenciju sa sudionicima projekta, pripremu primopredajne i ostale potrebne dokumentacije.

Programiranje i puštanje sustava u rad

Stručno programiranje i puštanje sustava u rad rješava probleme do kojih može doći uslijed ranijih propusta vezanih za telefonsku i elektro instalaciju, spajanje uređaja i definiranje zona.

Integracija sustava na objektu

Stručno obavljena integracija sustava na objektu jamči da će investitoru biti isporučeno funkcionalno rješenje koje mu omogućava nadzor i upravljanje nad objektom.

Edukacija i certificiranje

Osposobljavanje za rad sa sustavima u ponudi se redovito organiziraju. Partnerske tvrtke mogu steći certifikate kojima dokazuju osposobljenost za rad sa nekom grupom proizvoda.