Select Page
Dojava požara

Inim Previdia serija adresabilnih vatrodojavnih centrala

U modularne Max (2-16 petlji) i kompaktne Compact (1 – 2 petlje) vatrodojavne centrale su implementirane najsuvremenije tehnologije. Moguće ih je umrežiti u HorNet+ mrežu što omogućava potpunu fleksibilnost u dimenzioniranju sustava.

Inim SmartLoop adresabilne vjetrodojavne centrale

Adresabilne vatrodojavne centrale se primjenjuju i u manjim (1 petlja) i u velikim (8 petlji) aplikacijama. Najveća moguća konfiguracija je do 30 centrala raspoređenih u token-ring.

Inim konvencionalna dojava požara SmartLine

Konvencionalne Inim SmartLine vatrodojavne centrale su dostupne u verzijama sa 2 zone, sa 4 zone proširivo na 20 i sa 4 zone proširivo do 36. Pouzdano su rješenje konvencionalne dojava požara.

Inim bežična dojava požara Sagitarius

Bežična dojava požara Sagitarius se najčešće koristi u već gotovim objektima u kojima provođenje nove instalacije nije poželjno ili moguće. Dostupan je širok raspon bežičnih detektora i dodatnih uređaja usklađenih s europskim normama.

Inim specijalne metode detekcije

Za nespecifične aplikacije se koriste posebna rješenja detekcije –  aspiracijski sustavi Stratos, detektori plamena, termoosjetljivi kabeli, vatrodojavne barijere ili adapteri za klima kanale.

Xtralis OSID dojava požara

Velike otvorene prostore (skladišta, aerodromi, trgovački centri, stadioni) je teško pokriti uobičajenim vatrodojavnim detektorima pa se koriste OSID (Open-area Smoke Imaging Detection) barijere.