Select Page

Evakuacijski razglas (EVAC)

Interes za implementacijom EVAC sustava u zemljama regije je sve veći jer investitori žele povećati razinu sigurnosti i uskladiti safety standarde sa onima koji su uobičajeni u EU. Najveći broj implementacije je u objekte kojima se kreće velik broj ljudi kao što su hoteli, javni objekti, trgovački centri, bolnice, škole ili poslovne zgrade.

Prednosti EVAC-a

Problem svih velikih objekata u kojima se okuplja veliki broj ljudi je što se u slučaju potrebe za evakuacijom ne snalaze u prostoru, ne poznaju puteve evakuacije, a otežavajući čimbenik je i različita dob te mogući problemi sa sluhom. Da bi se evakuacija ubrzala, izbjegla gužva na evakuacijskim putovima, lutanje po prostoru i panika ljudi, u suvremenim javnim objektima se sve češće koriste EVAC (Voice Evacuation System) sustavi.

 

 • Jasna signalizacija alarmnih situacija
 • Brža evakuacija – ljudi bolje reagiraju na glasovne poruke
 • Usmjeravanje ljudi prema sigurnom izlazu, prvo se evakuiraju zone (katovi) u kojima je detektiran alarm i svi katovi iznad te zone
 • Upravljanje evakuacijom – automatsko, unaprijed programirane poruke i putem vatrogasnih mikrofona
 • Hearing loops, rješenje za osobe slabog sluha
 • Ambijentalni i evakuacijski razglas kao jedan sustav, visoka isplativost ulaganja

Zašto trebamo glasovnu evakuaciju?

%

ljudi reagira na SIRENE

%

ljudi reagira na TEKSTUALNE PORUKE

%

ljudi reagira na GLASOVNE PORUKE

* Izvor:
Guylčne Proulx, Ph.D,’Misconceptions about human behaviour in fire emergencies’ published in Canadian Consulting Engineer, March 1997, pp36, 38.
David Cantor, ‘Studies of Human Behaviour in Fire: Empirical results and their implications for education and design.’ Published by BRE, July 1985.

Zbog karakteristika i modernog dizajna EVAC se koristiti i kao ambijentalni razglas za emitiranje pozadinske glazbe ili promidžbenih poruka. EVAC u većini objekata u potpunosti mijenja PA (Public Address) sustave i u konačnici je povoljnije rješenje.

EVAC – Sustav evakuacijskog razglasa
Preuzmite materijal

Integrirana safety rješenja
Preuzmite materijal

ABsistemDCi – softverska integracija sustava tehničke zaštite
Preuzmite materijal

INIM Previdia rješenja dojave požara
Saznajte više

EVAC – izvršni element dojave požara

Upravljačke jedinice za različite aplikacije

Projektiranje EVAC-a

EVAC – izvršni element dojave požara

U slučaju požara ili neke druge incidentne situacije EVAC-om, kao i svim drugim integriranim safety sustavima, upravlja vatrodojavna centrala. EVAC se smatra izvršnim elementom dojave požara što znači da se na sve elemente sustava primjenjuju odredbe koje vrijede i za vatrodojavu – važeće norme, obveze projektiranja, periodičnog ispitivanja i redovitog održavanja.

EVAC | Dojava požara i plina | Panik rasvjeta | Odvođenje dima i topline | Upravljanje gašenjem | Kontrola pristupa

Elementi EVAC sustava

 1. Centralna jedinica sustava – upravlja i nadzire sve dijelove EVAC sustava te komunicira s vanjskim uređajima (vatrodojavna centrala, izvori zvuka i sl.)
 2. Zvučnička kontrolna kartica – nadzire ispravnost zvučničkih linija te distribuira audio signal s audio pojačala u odgovarajuće zone
 3. Pojačala – osnovna i rezervna, osiguravaju audio signal za zvučničke linije
 4. Centralna jedinica napajanja – osigurava glavno i rezervno (putem baterija) napajanje, nadzire punjenje baterija i distribuciju energije u različitim načinima rada
 5. Mikrofon za vatrogasce – omogućava da vatrogasci (ili druge ovlaštene osobe) ručno upravljaju EVAC sustavom i izravno daju upute ljudima u ugroženom prostoru
 6. Zvučnici – za različite situacije se koriste različiti tipovi zvučnika
 7. Zvučničke linije – osiguravaju neprekinutost puta audio signala u slučaju požara
 8. Dodatni dijelovi – audio izvori, zonski pozivni mikrofoni i sl.

ABsistemDCi je programski paket koji omogućava nadzor i upravljanje nad svim integriranim sustavima tehničke zaštite putem jedinstvenog sučelja.

Upravljačke jedinice za različite aplikacije

Odabir upravljačke jedinice prvenstveno ovisi o veličini i kompleksnosti objekta i u načelu razlikujemo modularne i kompaktne upravljačke jedinice kakve u ponudi ima Ambient System.

MULTIVES sustav je dizajniran za srednje velike objekte kao i za složenije komercijalne objekte (željezničke stanice, zračne luke, rafinerije, sportske objekte, trgovačke centre, itd.). Omogućuje  umreživu, skalabilnu i modularnu strukturu sa do 44 zvučničke linije, reprodukciju do 12 poruka te povezivanje 12 pojačala u sustav.

MINIVES predstavlja kompaktan i skalabilan PA&VA sustav za manje objekte, sa mogućnošću do 8 zvučničkih linija te 2x320W pojačalo, uz uključeno rezervno pojačalo. Povezivanje više jedinica je moguće umrežavanjem putem FO, a svaka jedinica je opremljena sa vatrogasnim mikrofonom, zaslonom osjetljivim na dodir, DSP-om, te programabilnim ulazima i tipkama smještenim u IP30 kućište.

Projektiranje EVAC-a

 

Funkcionalnost sustava ovisi o niz parametara koje je potrebno proračunati pa se EVAC projektira pomoću specijaliziranih softvera koji omogućavaju brže proračune i simulacije ovisno o akustičnosti prostora i odabranim zvučnicima. Ubrzavaju i odabir zvučnika jer sadrže baze podataka o zvučnicima više proizvođača, a i kompatibilni su sa ostalim CAD alatima.

Osim o pozadinskoj buci te ugroženosti i akustičnosti prostora, posebno treba voditi računa o razumljivosti govora (STI – Speech Transmission Index) jer je važno da osoba jasno i bez sumnje razumije poruku emitiranu putem EVAC-a.

Ambient System we make everyday life safer

Ambient System ima više od 20 godina iskustva u proizvodnji inovativnih i tehnološki naprednih EVAC rješenja. Svi elementi Ambient System EVAC sustava u usklađeni sa u EU obveznim normama.