Select Page
O nama

Regionalni lider u industriji tehničke zaštite

Beograd

Zarija Vujoševića 8
11 070 Beograd (Novi Beograd)
T: +381 (0)11 398 1482
E: beograd@alarmautomatika.com

Bratislava

Studená 5
821 04 Bratislava
E: bratislava@alarmautomatika.com

Budimpešta

Fivér utca 8/B
1131 Budimpešta
T: +36 (0)1 615 0087
E: budapest@alarmautomatika.com

Bukurešt

Strada Zece Mese nr. 9, sector 2
024061 Bucuresti
T: +40 (0)31 426 0355
E: bucharest@alarmautomatika.com

Ljubljana

Letališka cesta 32
1000 Ljubljana
T: +386 (0)8 205 3710
E: ljubljana@alarmautomatika.com

Podgorica

Đoka Miraševića 106
81 000 Podgorica
T: +382 (0)20 657 007
E: podgorica@alarmautomatika.com

Rijeka

Dražice 123/c (Zamet)
51000 Rijeka
T: +385 (0)51 359 700
E: rijeka@alarmautomatika.com

Skoplje

Gilles Verne 8
1000 Skopje
T: +389 (0)2 245 7388
E: skopje@alarmautomatika.com

Split

Poljička cesta 11
21000 Split
T: +385 (0)21 542 653
E: split@alarmautomatika.com

Sarajevo

Džemala Bijedića 156
71 000 Sarajevo
T: +387 (0)33 218 872
E: sarajevo@alarmautomatika.com

Sofija

ул. "проф. Александър Танев"
1715 ж.к. Младост 4 Sofija
T: +359 (2) 423 1452
E: sofia@alarmautomatika.com

Zadar

Braće Miroslava i Janka Perice 19
23000 Zadar
E: zadar@alarmautomatika.com

Zagreb

Heinzelova 60
10000 Zagreb

Projekti
T: +385 (0)1 4662 750
E: projekti@alarmautomatika.com

Veleprodaja
T: +385 (0)1 369 04 91
E: veleprodaja@larmautomatika.com

Tirana

Rruga Spiro Floqi
KOMPLEKSI "MOLLA"
NJESIA ADMINISTRATIVE 14
1001 Tirana
T: +355 67 6067 000
E: tirana@alarmautomatika.com

Kroz više od 30 godina rada Alarm automatika poslovanje razvija u 11 zemalja regije. O potrebama oko 2.000 stalnih klijenta brine više od 150 zaposlenika. Ponuda obuhvaća proizvode više od 200 proizvođača globalno, a kontinuirano se razvijaju i vlastiti brendovi, karakteristikama prilagođeni regionalnom tržištu.

Vizija

Neprekidnim usvajanjem novih znanja i tehnologija, praćenjem tržišnih trendova i potreba potrošača te bliskom suradnjom s klijentima i partnerima, graditi sustav odnosa kojem je primarni cilj zaštititi živote i imovinu, uz poboljšanje kvalitete življenja i poslovanja. Vizija tvrtke Alarm automatika je ostvariti vodeću ulogu u industriji tehničke zaštite južne i jugoistočne Europe.

Misija

Misija tvrtke je stvoriti ponudu vrijednosti koja obuhvaća visoko kvalitetne i inovativne proizvode i usluge te cjelovita rješenja s aspekta individualnih potreba korisnika kako bi klijentima i poslovnim partnerima smanjili rizik, omogućili neometano djelovanje i brži napredak kroz zajedničku platformu.

Kompetencije

Ljudi koji čine tvrtku Alarm automatika su presudan čimbenik ostvarenih rezultata i vizije daljnjeg razvoja. Pozicija regionalnog tržišnog lidera je izgrađena kontinuiranim ulaganjem u tehničke, ekonomske, organizacijske, inženjerske, informatičke i upravljačke kompetencije zaposlenih.

Vlastiti R&D

Kako bi ponuda tvrtke bila maksimalno konkurentna i tehnološki napredna, cjelovita i prilagođena specifičnim potrebama korisnika cijeli tim inženjera neprestano prati nove tehnologije, razvija nove proizvode, usluge i softvere kao i vlastite robne marke. Za razvijena rješenja i realizirane projekte tvrtka je višekratno nagrađivana.

Ovlaštenja i certifikati

Kako tvrtka tako i zaposlenici raspolažu svim potrebnim ovlaštenjima s područja djelatnosti privatne zaštite, graditeljstva i informatike te Certifikatom poslovne sigurnosti. Posluje se u skladu sa ISO 9001:2015 certifikatom za upravljanje poslovanjem i ISO 27001 certifikatom za informacijsku sigurnost. Uspješnost rada je verificirana i 3A Certifikatom bonitetne izvrsnosti tokom više od 15 godina.

Društveno odgovorno poslovanje

Važan dio naše vizije uspjeha je poslovati na način da osim ostvarenju vlastitih ciljeva doprinosimo i razvoju šire zajednice te očuvanju okoliša. Aktivno se uključujemo u čitav niz projekata u kojima znanje i materijalne resurse Alarm automatike stavljamo u funkciju sa željom stvaranja ugodnijeg i sigurnijeg društva za život nas i budućih generacija. 

Politike sustava upravljanja

Politika kvalitete

Primjenom norme ISO 9001:2015, Sustava upravljanja kvalitetom, tvrtka odredila politiku upravljanja kvalitetom i to na slijedeće načine:

 • njegovati i izgrađivati partnerski odnos sa kupcima
 • zapošljavati stručno i ambiciozno osoblje, te omogućavati i poticati kontinuirano usavršavanje
 • pribavljati najsuvremeniju opremu, i održavati infrastrukturu i okruženje za ugodan rad
 • njegovati i razvijati partnerske odnose s dobavljačima
 • primjenjivati i poboljšavati djelotvornost sustava upravljanja kvalitetom temeljenog na zahtjevima ove međunarodne norme i težiti nadilaženju razine tih zahtjeva
 • postavljati si ambiciozne, mjerljive i ostvarive ciljeve kvalitete.

Politika zaštite okoliša

Primjenom norme ISO 14001:2015, Sustava upravljanju zaštitom okoliša, društvo demonstrira svoju ekološku i društvenu svijest partnerima, djelatnicima i društvu. Društvo je uspostavilo okolišnu politiku, prikazujući osvećenost zaštiti prirode i okoliša, te prevenciji od zagađenja, na slijedeće načine:

 • paziti da utjecaji proizvodnih aktivnosti, minimalno i kontrolirano utječu na okoliš i prirodu
 • kontinuirano raditi na poboljšanju zaštite okoliša i prevenciji od zagađenja
 • poštivati zakonsku legislativu koji se odnose na okolišne aspekte
 • uspostaviti i poboljšavati okolišne ciljeve
 • dokumentirati, implementirati i održavati sustav zaštite okoliša
 • upoznati organizaciju sa svrhom i potrebom za zaštitom okoliša.

Politika upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu

Društvo podržava proces upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu kao sastavni dio poslovne kulture društva, poslovne prakse i dobrog upravljanja čime se ostvaruju bolji poslovni rezultati, a jača odgovornost uprave.

Društvo osigurava okvire za postavljanje ciljeva zaštite zdravlja i sigurnosti na radu kroz osiguranje potrebnih ljudskih, materijalnih i financijskih resursa te pribavlja potrebne vremenske okvire i znanja za ostvarenje postavljenih poslovnih ciljeva. Društvo je:

 • posvećeno ispunjavanju svih zakonskih i regulatornih zahtjeva te zahtjeva koji se tiču specifičnog ind. sektora.
 • posvećeno upravljanju rizicima u obliku pravodobnog prepoznavanja rizika vezanih na sigurnost na radu te provedbu obrada rizika radi uklanjanja ili smanjivanja istih.
 • posvećeno osiguravanju sigurnih radnih uvjeta za sprječavanje radnih povreda i/ili bolesti uzimajući u obzir kontekst društva i specifičnu prirodu rizika i mogućih prilika.
 • posvećeno kontinuiranim poboljšanjima sustava upravljanja kroz prikladno i pravodobno poboljšavanje dokumentiranosti i priopćavanja promjena svim relevantnim stranama.

Društvo je otvoreno za suradnju i savjetovanje sa radnicima i potiče sudjelovanje radnika i/ili njihovih predstavnika u svim pitanjima koja se tiču radnih uvjeta te zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.