Изберете страница
За нас

Регионален лидер в индустрията за техническа сигурност

Rijeka

Dražice 123/c (Zamet)
51000 Rijeka
T: +385 (0)51 359 700
E: rijeka@alarmautomatika.com

Split

Poljička cesta 11
21000 Split
T: +385 (0)21 542 653
E: split@alarmautomatika.com

Zadar

Braće Miroslava i Janka Perice 19
23000 Zadar
E: zadar@alarmautomatika.com

Zagreb

Heinzelova 60
10000 Zagreb

Продажби по проекти
T: +385 (0)1 4662 750
E: projekti@alarmautomatika.com

Търговия на едро
T: +385 (0)1 369 04 91
E: veleprodaja@larmautomatika.com

Ljubljana

Letališka cesta 32
1000 Ljubljana
T: +386 (0)8 205 3710
E: ljubljana@alarmautomatika.com

Sarajevo

Džemala Bijedića 156
71 000 Sarajevo
T: +387 (0)33 218 872
E: sarajevo@alarmautomatika.com

Beograd

Zarija Vujoševića 8
11 070 Beograd (Novi Beograd)
T: +381 (0)11 398 1482
E: beograd@alarmautomatika.com

Podgorica

Đoka Miraševića 106
81 000 Podgorica
T: +382 (0)20 657 007
E: podgorica@alarmautomatika.com

Будапеща

Fivér utca 8/B
1131 Budimpešta
T: +36 (0)1 615 0087
E: budapest@alarmautomatika.com

Скопие

Gilles Verne 8
1000 Skopje
T: +389 (0)2 245 7388
E: skopje@alarmautomatika.com

Букурещ

Strada Zece Mese nr. 9, sector 2
024061 Bucuresti
T: +40 (0)31 426 0355
E: bucharest@alarmautomatika.com

Tirana

Rruga Spiro Floqi
KOMPLEKSI „MOLLA“
NJESIA ADMINISTRATIVE 14
1001 Tirana
T: +355 67 6067 000
E: tirana@alarmautomatika.com

Софија

ул. „проф. Александър Танев“
1715 ж.к. Младост 4 Софија
T: +359 (2) 423 1452
E: sofia@alarmautomatika.com

Bratislava

Studená 5
821 04 Bratislava
E: slovakia@alarmautomatika.com

В разстояние на повече от 30 години присъствие на пазара, Alarm automatika разви своите бизнес операции в 11 държави и към момента покрива целия регион на Югоизточна Европа. Повече от 150 служители се грижат за нуждите на повече от 2000 редовни клиенти. Решенията включват продукти от повече от 200 световни производители, а нашите собствени марки непрекъснато се развиват, при което, техните характеристики биват адаптирани според конкретния пазар.

Визия

Да се ​​изгради система от взаимоотношения, чиято основна цел е да защитава живота и имуществото, като същевременно подобрява качеството на живот и бизнес чрез непрекъснато усвояване на нови знания и технологии, проследяване на пазарните тенденции и нуждите на потребителите, работейки в тясно сътрудничество с клиенти и партньори. Визията на Alarm automatika е да придобие водеща роля в индустрията за техническа сигурност в Южна и Югоизточна Европа.

Мисия

Мисията на компанията е да генерира стойностно предложение, което включва висококачествени, иновативни продукти, услуги и цялостни решения, които отговарят на индивидуалните нужди на клиентите, за да се намали рискът за клиентите и бизнес партньорите, да се насърчи безпроблемното осъществяване на бизнес операциите и по-бързия растеж чрез използване на обща платформа.

Компетенции

Служителите от компания Alarm automatika са решаващият фактор за постигнатите резултати и изграждането на визия за по-нататъшно развитие. Позицията на регионален лидер на пазара се изгражда чрез непрекъснато инвестиране в технически, икономически, организационни, инженерни, информационни и управленски компетенции у служителите.

Собствена НИРД

За да бъде портфолиото на компанията максимално конкурентно и технологично авангардно, интегрирано и адаптирано към специфичните нужди на потребителите, целият екип от инженери непрекъснато наблюдава новите технологии, разработва нови продукти, услуги и софтуер, както и свои собствени марки. Компанията е многократно награждавана за разработените решения и реализираните проекти.

Разрешения и сертификати

Както компанията, така и служителите, притежават всички необходими разрешения в сферата на техническата сигурност, строителството и информатиката, както и сертификат за сигурност на бизнеса. Дейностите са в съответствие със сертификата ISO 9001: 2015 за управление на бизнеса и сертификата ISO 27001 за информационната сигурност. Успехът в работата е гарантиран чрез сертификат за кредитоспособност 3A от Company Wall Business с валидност над 15 години.

Корпоративна социална отговорност

Важна част от нашата визия за успех е да работим по начин, който освен за постигане на нашите собствени цели, допринася за благото на по-широката общност и опазването на околната среда. Участваме активно в редица проекти, в които предаваме знанията и материалните ресурси на Alarm Automatika в ръцете на общността с желанието да създадем по-приятно и по-безопасно общество както за нас, така и за бъдещите поколения.

Политики на системата за управление

Политика за качество

Прилагайки стандарта ISO 9001: 2015 за системи за управление на качеството, компанията дефинира политиката за управление на качеството по следните начини:

 • насърчаване и изграждане на партньорства с клиенти
 • наемане на професионален и амбициозен персонал и непрекъснато насърчаване на обучението
 • осигуряване на съвременно оборудване и поддържане на инфраструктура и среда за комфортна работа
 • насърчаване и развитие на партньорства с доставчици
 • прилагане и подобряване на ефективността на системата за управление на качеството въз основа на изискванията на цитирания международен стандарт, стремеж към надвишаване на нивото на тези изисквания
 • поставяне на амбициозни, измерими и постижими качествени цели.

Политика за околната среда

Прилагайки стандарта ISO 14001: 2015 – система за управление на околната среда, компанията демонстрира своята информираност в екологичната и социалната сфера пред партньорите, служителите и обществеността. Компанията е възприела екологична политика, демонстрираща ангажираност по отношение на опазването на природата и околната среда и предотвратяването на замърсяването, по следните начини:

 • гаранции, че производствените дейности оказват минимално и контролирано въздействие върху околната среда и природата
 • непрекъсната работа за подобряване опазването на околната среда и предотвратяване на замърсяването
 • спазване на законодателството, свързано с екологичните аспекти
 • начертаване на екологичните цели и подобряване на същите
 • документиране, внедряване и поддържане на системата за опазване на околната среда
 • запознаване на организацията с целта и необходимостта от опазване на околната среда.

Политика за управление на здравето и безопасността на труда

Компанията подкрепя процеса на управление на здравето и безопасността при работа като неразделна част от фирмената култура на бизнеса, бизнес практиките и доброто управление, чрез което се постигат по-добри бизнес резултати и по-убедителна управленска отговорност.

Компанията предоставя рамки за поставяне на цели за здраве и безопасност при работа, като осигурява необходимите човешки, материални и финансови ресурси и получава необходимите времеви рамки и знания за постигане на поставените бизнес цели. Фирмата е:

 • отдадена на изпълнението на всички законови и регулаторни изисквания и изискванията, съотносими към конкретния индустриален сектор.
 • отдадена на управлението на риска под формата на своевременно идентифициране на рисковете, свързани с безопасността на труда, и третиране на рисковете, по начин, допринасящ за тяхното елиминиране или поне ограничаване.
 • ангажирана с осигуряването на безопасни условия на труд за предотвратяване на свързани с работата злополуки и/или заболявания, като се има предвид контекста на обществото и специфичния характер на рисковете и възможните шансове за недопускане на такива.
 • ангажирана с непрекъснатото развитие на системата за управление чрез подходящо и навременно подобряване на документацията и съобщаване на промените на всички заинтересовани страни от компанията.

Компанията е отворена за сътрудничество и консултации с работниците и насърчава ангажираността на работниците и/или техните представители с всички въпроси, свързани с условията на труд и опазването на здравето и безопасността при работа.

Предложение за стойност