Изберете страница
Лицензирани инсталатори на системи за сигурност

Широка гама от системи за техническа сигурност, базирани на съвременни технологии

Концепцията за едностъпални източници по отношение на широк спектър устройства и техника за сигурност гарантира за инсталаторите, че същите ще открият на едно място всичко необходимо за създаване на напълно функционална система за техническа сигурност. Техническата служба проверява надеждността на оборудването и съвкупната функционалност на всички системи, следователно, на обслужваните пазари биват въвеждани само доказани и надеждни решения за сигурност.

B2B онлайн платформа

Процесът на заявяване е максимално опростен за инсталаторите благодарение на електронната B2B онлайн платформа. Всички характеристики на всички продукти са разполагаеми на едно място, заедно с цялата необходима документация и складови наличности. Освен това, платформата осигурява сравняване на използваемостта на продуктите, мобилните телефони и таблетите, както и за котировките за закупуване за нуждите на  крайните потребители.

Техническа поддръжка

Екип от експерти, специализиран в различни области на техническата сигурност, осигурява техническа поддръжка, по начин, съобразен с нуждите на инсталаторите – по телефона, онлайн или в мястото на монтажа.

Непрекъсната комуникация

Непрекъсната комуникация и информиране на сътрудниците и партньорите относно новите продукти, новите технологии в сферата на техническата сигурност и новите версии на устройствата и софтуера. Комуникацията се осъществява чрез редовни годишни конференции, седмични бюлетини и фирмени и B2B сайтове.

Техническо обучение

Целта на учебните сесии за работа със системи в офертата на Alarm automatika е да се обезпечи пълна функционалност на системите. Предвидени са различни форми на обучение (семинари, уеб семинари), за инсталатори от няколко компании или за конкретна компания, след предварително уговаряне на същите.

Поддръжка за продажбите и маркетинга

Инсталаторите са подсигурени с различни форми за поддръжка на продажбите и маркетинга – от гъвкави условия на плащане и допълващи отстъпки за проекти до изработка на различни рекламни материали и съвместни презентации, информиращи за най-добрите решения на инвеститорите.

Сервизно обслужване и подмяна на средствата

Като производител и оторизиран дистрибутор, Аларма automatika осигурява сервизно обслужване за всички продукти от портфейла, в рамките на или извън гаранционния срок. Сервизното обслужване е разчетено на базата на оценка за продължителността на разходите за съответния ремонт. Може да се предостави заместващ продукт, ако инсталаторът се нуждае от такъв.

Техническа документация и документация за крайния потребител

За всички предлагани продукти се предоставя пълна документация – за техните характеристики, сертификати на производителя, декларации за съответствие и монтаж и ръководства за крайните потребители.