Изберете страница
Разширени системи за контрол на достъпа

Идентификация на пръстови отпечатъци

Идентификацията на пръстови отпечатъци е най -използваният метод за биометричен контрол на достъпа поради неговото удобство и бърза идентификация на човека. Методът се използва в обекти, където е важно точно да се определи самоличността на дадено лице, което влиза в охраняваната зона.

Разпознаване на лица

Разпознаването на лица чрез IP видеонаблюдение се използва за контрол на достъпа във високо защитени зони. Системата сравнява снимка на човек със снимки, съхранявани в базата данни на хора, които имат разрешение да влизат. Тази функция също така предотвратява злоупотребата с лични карти.

Централизиран контрол на достъпа и работното време

IP-базираният контрол на достъпа и присъственото време позволяват централизирано управление на системи с множество дислоцирани обекти. Добавянето на потребители и предоставянето на разрешения (нива на достъп) се извършват от разстояние, а събирането на записаните данни за присъственото време е централизирано. Това значително ускорява много административни задачи, например – калкулирането на заплатите.

Бариери за хора и превозни средства

Когато се изисква да се гарантира, че само един човек преминава през системата за контрол на достъпа, използвайки само една карта, се използват няколко последователни бариери, или, за по-високо ниво на сигурност, въртящи се кабинки с пълна височина. Пътните бариери са най-често срещаните средства за контрол на достъпа на превозните средства, като при избора на тези съоръжения трябва да се обърне внимание на тяхната надеждност и издръжливост, работен цикъл и безопасност при употреба.

Издаване на билети

Процесът на издаване на билети може да бъде значително ускорен чрез онлайн продажби и използване на машини за билети. ABsmartKiosk дава възможност за издаване и заплащане на билети в брой или с кредитни карти, както и четене на баркодове на онлайн издадени билети. Интегрирането чрез софтуера ABsistemTicketing позволява допълнително интегриране със системите за контрол на достъпа на входовете, както и със софтуер за видеонаблюдение и управление на бизнеса.

iDEA Solution
Blank