Select Page
Napredni sistemi kontrole pristupa

Identifikacija otiskom prsta

Identifikacija otiskom prsta je zbog praktičnosti i brzine identifikacije osobe najčešće korištena metoda biometrijske kontrole pristupa. Primjenjuje se u objektima u kojima je bitno točno identificirati osobu koja ulazi u štićeni prostor.

Prepoznavanje lica

Prepoznavanje lica putem IP videonadzora se koristi za kontrolu pristupa u visoko rizične prostore. Sistem upoređuje snimak lica sa u bazu sačuvanim fotografijama osoba koje imaju dozvolu ulaska. To je važno i zbog prevencije zloupotrebe identifikacijskih kartica.

Centralizovana kontrola pristupa i evidencija radnog vremena

IP bazirana kontrola pristupa i evidencija radnog vremena omogućava centralizovano upravljanje sistemima sa više dislociranih objekata. Dodavanje korisnika i dodjela ovlašćenja ( nivo pristupa) se provode daljinski, a podaci o evidentiranom radnom vremenu se prikupljaju centralizovano. Tako se značajno ubrzavaju mnogi administrativni poslovi kao što je npr. obračun plata.Po potrebi se može integrisati sa ABsistemGuestManager softverom.

Barijere za ljude i vozila

Kada se želi osigurati da kroz sistem kontrole pristupa prolazi samo jedna osoba pomoću jedne kartice, koriste se različite sekvencijalizacijske barijere ili, za višu razinu sigurnosti, prolazne rotacijske kabine pune visine. Kolne rampe su najčešće sredstvo kontrole pristupa vozila i pri njihovu odabiru treba paziti na pouzdanost i trajnost opreme, brzinu propuštanja i sigurnost korištenja. Barijere se po potrebi integrišu u različite softvere za kontrolu ulaza, na primer ABsistemPark, ABsistemGreen, ABsistemGuestManager ili ABsistemTicketing. Objekte visokog rizika štiti se i protivterorističkim barijerama za vozila.

Izdavanje ulaznica

Postupak izdavanja ulaznica može se značajno ubrzati online prodajom i upotrebom kartomata. ABsmartKiosk omogućuje naplatu i izdavanje ulaznica gotovinom ili karticama te očitanje barkodova za online izdane ulaznice. Integracijom putem ABsistemTicketing softvera omogućava se dodatna integracija sa sistemima kontrole pristupa na ulazima, videonadzorom i softverima za vođenje poslovanja.