Select Page

Protivterorističke barijere za vozila

Zbog povećane opasnosti od terorističkih napada, zadnjih godina raste potražnja za pouzdanim načinima zaštite od napada vozilima visoko rizičnih objekata, na primjer elektrana, rafinerija, ambasada i drugih objekata kritične infrastrukture, i javnih prostora. Napadi na takve objekte mogu imati ozbiljne posljedice na živote, zdravlje i sigurnost ljudi, imovine i okoline i ugroziti stabilnosti funkcionisanja zemlje u kojoj se dogodio.

Kvalitet opreme koja se koristi za zaustavljanje vozila se dokazuje certifikatima. Otpornost opreme (sposobnost da zaustavi nalet vozilom) se provjerava tzv. crash testovima prilikom kojih se karakteristike opreme provjeravaju u realnim uslovima, u ovom slučaju naletom vozila zadane mase i brzine na barijere i stubiće.

Podizne (wedge) barijere

Podizne (wedge) barijere se koriste za zaštitu od upada vozilom u objekte visokog rizika (energetska postrojenja, postrojenja za prečišćavanje vode, rafinerije nafte i petrohemijska postrojenja, vojni objekti, ambasade, data centri, luke, aerodromi, ostali objekti kritične infrastrukture) koji trebaju maksimalno pouzdanu zaštitu. Podizne (wedge) barijere Perimeter Protection Grupe su provjerene crash testovima i certificirana prema više međunarodnih normi – britanskoj PAS 68 (masa vozila 7,5 tona pri brzini od 80 km/h), američkoj ASTM F 2656 (masa vozila 6,8 tona pri brzini od 80 km/h) i međunarodnoj IWA 14-1 (masa vozila 7,2 tone pri brzini od 80 km/h).

Dubina potrebna za ugradnju je kritičan moment tokom implementacije ove barijere. Manja dubina znači i manje troškove jer neće biti potrebno izmjestiti postojeće instalacije, na primjer vode, struje ili kanalizacije. Bitna je i brzina podizanja / spuštanja barijere kako se promet ne bi usporavao više nego što je nužno.
 • Maksimalna zaštita ulaza vozilom u kritična područja kao što su energetska postrojenja, objekti kritične infrastrukture, vojne zone, aerodrom, podatkovni centri i slično
 • Štite od napada vozilom bilo koje veličine i težine – K12 razina otpornosti
 • Jednostavnija ugradnja jer se barijera proizvodi u više standardnih dimenzija što pomaže kod odabira optimalnog rješenja
 • Inovativni dizajn barijere – iskop za ugradnju samo 30 cm dubine
 • Brzina podizanja i spuštanja barijere – 3 do 4 sekunde

Fiksni i podizni stubići

Fiksni i podizni stubići se koriste za zaštitu gradskih centara i drugih prostora, na primjer prilaza stadionima ili trgovačkim centrima, i na kojima je moguć teroristički napad. Glavna svrha im je zaštita od napada vozilom područja kojima se kreće puno ljudi, a da se pri tome ne ometa njihovo slobodno kretanje. Koriste se i za trajnu ili privremenu regulaciju prometa, odnosno na način da je u neka područja dozvoljen pristup samo vozilima s dozvolom.

 • Brza i jednostavna ugradnja
 • Mala dubina potrebna za ugradnju postolja fiksnih stubića – 20 cm
 • Podizni stupići – brzina podizanja 5 – 6 sekundi, brzina spuštanja 3 – 4 sekunde
 • Najviša klasa otpornosti M50 na udar vozila mase 7,5 tona pri brzini 80 km/h, certificirani prema PAS 68:2013 V/7500[N3]/80/90:5.2/7.8, IWA 14-1:2013 V/7200[N3C]/80/90:5.5 i ASTM F 2656-07 M50/P2
 • Stubići se mogu brzo ukloniti
 • Nema potrebe za održavanjem stubića osim povremenog bojanja ili dodavanja dekorativnih navlaka od mekog ili nehrđajućeg čelika
 • Trajni materijali
 • Savremen dizajn i višestruka namjena u skladu s potrebama građana
Stubići su suvremenog dizajna i izgledom se uklapaju u urbana naselja. Mogu biti u funkciji kao pojedinačni stubić ili niz stubića koji prati liniju perimetra štićenog prostora bez izazivanja dojma opasnosti. Dostupne su i izvedbe u kojima se koriste i za zadovoljavanje potreba građana, na primjer za privezivanje bicikala, kao posude za cvijeće ili sa ugrađenim spremnikom sa sredstvom za dezinfekciju ruku.

CityProtector

Perimeter Protection Grupa je razvila inovativno rješenje zaštite urbanih središta od terorističkih napada vozilom – CityProtector. Izuzetna otpornost na udar vozila je dokazana crash testovima (prema PAS 68 i / ili IWA 14-1 normama) pa se sa sigurnošću može reći da će CityProtector zaštiti ljudske živote pri pokušaju napada.
Za izradu temelja za ugradnju CityProtector zaštite potreban je iskop od svega 22 cm. To je posebno važno u gradovima gdje se ispod ceste ili pločnika nalazi gusta mreža raznih instalacija (struje, vode, gasa, kanalizacije, telefona) koje se ne smiju oštetiti. Ugradnja je izuzetno jednostavna i može je obaviti samo jedna osoba, bez upotrebe građevinske mehanizacije, na primjer dizalica ili viljuškara.
CityProtector se jednostavno može prilagoditi potrebama stanovnika gradova i služiti im i kao klupice za odmor, mjesta za privezivanje bicikala, kante za otpatke ili posude za cvijeće.

 

 

 • Inovativan dizajn
 • Provjerena otpornost na pokušaj prodora vozilima
 • Plitki temelji
 • Jednostavna ugradnja
 • Jednostavna prilagodba potrebama građana

Upravljanje putem ABsistemDCi softvera za integraciju

Upravljivim protivterorističkim barijerama za vozila (podiznim (wedge) barijerama i podiznim stubićima) se može upravljati i putem ABsistemDCi softvera za integraciju razvijenog u Alarm automatici koji omogućuje da se sa svim safety, security i BMS sustavima na objektu upravlja putem jedinstvenog interfejsa.

Perimeter Protection Germany GmbH, Germany

Perimeter Protection Group je u svijetu vodeći proizvođač proizvoda i rješenja za zaštitu perimetra i kontrolu pristupa vozila i ljudi. Raspon njihovih rješenja obuhvata i po međunarodnim crash normama certificirane podizne (wedge) barijere, vrata, stubiće i putne blokatore namijenjene za protivterorističku zaštitu objekata visokog rizika. Kompanija je osnovana 1951. u Njemačkoj, ima svoje filijale u pet zemalja, a na svjetskom nivou posluje kroz mrežu partnerskih kompanija koje klijentima koji se bave različitim privrednim djelatnostima mogu osigurati rješenje zaštite primjereno njihovim potrebama. Alarm automatika je partner Perimeter Protection Grupe za regiju što znači da su zaposleni edukovani i certificirani za implementaciju rješenja ovog eminentnog proizvođača.