Select Page
Odvođenje dima i toplote i upravljanje požarnim sektorima

Geze modularne i kompaktne centrale za odvođenje dima i toplote

Prilagođavanje aplikaciji omogućava širok raspon Geze centrala za odvođenje dima i toplote. Za veće aplikacije se koriste modularna rješenja, a za manje kompaktna. Centrale su usklađene sa EN 12101 normom.

Geze elektromotori

Moguće je odabir između različitih tipova elektromotora – vretenasti, lančani, ugradni, sa zaključavanjem, za vrata.

Geze rješenje umrežavanja i upravljanja požarnim sektorima

Upravljačka jedinica sa vizuelizacijom i mogućnošću upravljanja i nadzora opreme je usklađena sa BACnet standardom ISO16484-5. To omogućava nadzor, upravljanje i vizuelizaciju raznih elemenata sistema (motora za provjetravanje, automatskih vrata, evakuacijskih terminala, sistema odimljavanja).

Hautau modularne i kompaktne centrale za odvođenje dima i toplote

Zavisno o tipu aplikacije, moguć je odabir modularnog ili kompaktnog rješenja Hautau sistema za odvođenje dima i toplote. Centrale su usklađene sa EN 12101 normom.

Hautau elektromotori i dodatna oprema

Moguće je odabir između različitih tipova elektromotora – vretenasti, lančani, ugradni, sa zaključavanjem, za vrata.

ABsistemDCi softver za integraciju

Sistemi za odvođenje dima i toplote mogu da se povežu sa ABsistemDCi softverom za integraciju koji omogućuje da se sa safety, security i BMS sistemima na objektu upravlja pomoću jedinstvenog interface-a.