Select Page
Trgovački centri

Elektronička zaštita artikala od krađe (EAS)

Elektronička zaštita od krađe (Electronic Article Surveillance) najefikasniji je sistem u sprječavanju krađe robe. Omogućuje izlaganje i dostupnost robe bez čekanja kupca, a da pritom nije potrebno povećati broj prodavača. Koristi se i za efikasnije upravljanje procesima u maloprodaji.

Integracija IP videa s POS blagajnama

Video zapis se pretražuje prema ključnim riječima (datum, artikl, iznos, prodavač) i podacima o kartičnoj transakciji. Omogućava automatsko generisanje alarma kod npr. odbijenih transakcija, prikaz podataka s POS terminala na više lokacija te eksport ili arhiviranje video klipa ili snimka spornih transakcija.

Brojanje kupaca i analitika za trgovine

ABsistemSmartRetail softver trgovcima omogućava brojanje kupaca, praćenje njihovog ponašanja u prostoru (heat mape) te da na jednom mjestu imaju podatke o broja kupaca u odnosu na marketinške kampanje, informacije o ponašanju kupaca u trgovinama na različitim lokacijama, analiziraju odnos vremenskih prilika i ponašanja kupaca te da kontrolišu gužve.

Fisheye kamere, heat mape, snimanje u visini lica

Fisheye kamere mijenjaju više kamera za nadzor većeg područja i pri tome se ne gube detalji na snimku. Koriste se i za analizu ponašanja kupaca („heat mape“). Posebne kamere koje snimaju u visini lica se koriste za nadzor polica s robom.

„Safety“ sistemi su obvezni

“Safety” sistemi osiguravaju brzu dojavu i sigurnu evakuaciju u slučaju požara. Obuhvataju sisteme dojave požara, dojave gasa, evakuacijskog razglasa, odvođenja dima i toplote kao i panik rasvete. Mogu da smanje ukupnu investiciju u građevinske mere zaštite od požara, a nove tehnologije omogućuju umrežavanje centrala, prihvatanje detektora različitih proizvođača ili pristup pomoću interneta.

Integracija i centralizacija sistema na objektima

Softverska integracija tehničkih sistema na objektu pomoću ABsistemDCi softvera omogućava lakši nadzor i upravljanje nad tehničkim sistemima na objektu. Pomoću ABsistemDC(NG)v2 softvera moguća je i centralizacija signala sa dislociranih objekata u monitoring centru. Rešenja softverske integracije i centralizacije su proširiva u smislu dodavanja objekata, naknadne integracije tehničkih sistema (npr. klimatizacije) i novih funkcionalnosti (npr. upravljanje rampama za pristup na parkinzima).

Integracija i centralizacija sistema na objektima

Softverska integracija tehničkih sistema na objektu putem ABsistemDCi softvera omogućava lakši nadzor i upravljanje nad tehničkim sistemima na objektu. Pomoću ABsistemDC(NG)v2 softvera moguća je i centralizacija signala sa dislociranih objekata u nadzornom centru. Rješenja softverske integracije i centralizacije su proširiva u smislu dodavanja objekata, naknadne integracije tehničkih sistema (npr. klimatizacije) i novih funkcionalnosti (npr. upravljanje rampama za pristup na parkirališta).

Dokumentacija o primijenjenim mjerama zaštite

Procjena ugroženosti i projekt tehničke zaštite su osnova za kasnije nadogradnje i održavanje sistema. Dokumentacija obuhvata i sertifikate za opremu te zapisnike i radne naloge vezane za popravke i servise.

Održavanje i Centralni tehnički nadzor (CTN)

Daljinski nadzor nad ispravnošću tehničke zaštite putem CTN-a omogućava brzo otklanjanje kvarova. Tehničku podršku i organizaciju popravaka osigurava služba održavanja.