Select Page
Nakupovalni centri

Elektronski nadzor blaga

Sistemi elektronskega nadzora blaga so najbolj učinkoviti pri preprečevanju kraj. Omogočajo predstavitev in dostopnost artiklov direktno strankam, brez potrebe po povečanju števila zaposlenih prodajalcev. Prav tako se uporabljajo za bolj efektivno upravljanje prodajnega procesa.

Integracija IP video nadzora s POS terminali

Posnetki se lahko iščejo glede na ključne besede (čas, artikel, količina, prodajalec,..) in po številki transakcije. Avtomatično omogoča generiranje alarmnih signalov, v primeru zavrnitve transakcije prikaz podatkov na POS terminalih na več lokacijah in izvoz ali arhiviranje video posnetka vprašljive transakcije.

Štetje strank in analitika za trgovine

Programska oprema ABsistemSmartRetail trgovcem omogoča štetje kupcev, spremljanje njihovega vedenja v prostoru (toplotni/heat zemljevidi) in na enem mestu zbrane podatke o številu kupcev v povezavi s tržnimi/marketinškimi akcijami, informacije o vedenju kupcev v trgovinah na različnih lokacijah, analizo razmerja med vremenom in vedenje strank ter za nadzor gneče.

Fisheye kamere, točke zbiranj in snemanje na nivoju obraza

Fisheye kamere lahko zamenjajo večje število kamer za nadzorovanje večjih prostorov, brez izgube detajlov slike. Lahko so uporabljene tudi za analitiko zbiranja strank. Posebne kamere, ki se lahko uporabijo za snemanje na nivoju obraza, lahko nadzorujejo police z artikli.

“Varnost” obvezni sistemi

“Varnost” varnostni sistemi zagotavljajo hitro javljanje in varno evakuacijo v slučaju požara. Varnostni sistemi zajemajo javljanje požara, javljanje plina, evakuacijsko ozvočenje, odvod dima in toplote ter zasilna razsvetljava. Lahko zmanjšajo investicijo na področju gradbenih ukrepov za zaščito pred požarom. Nove tehnologije omogočajo mrežno povezovanje central, sprejemanje detektorjev različnih proizvajalcev in dostop preko interneta.

Integracija in centralizacija sistemov na objektu

Programska integracija tehničnih sistemov na objektu preko ABsistemDCi programske opreme omogoča lažji nadzor in upravljanje s tehničnimi sistemi na objektu. S pomočjo programske opreme ABsistemDC(NG)v2, je omogočena centralizacija upravljanja in spremljanja signalov iz oddaljenih objektov v nadzornem centru. Rešitve programske integracije in centralizacije, se lahko kadarkoli nadgradi v smislu dodajanja objektov, dodajanja tehničnih sistemov (npr. klimatizacija) in dodatnih funkcionalnosti (npr. Upravljanje z zapornicami na parkirišču).

Dokumentacija izvedenih varnostnih rešitev

Ocena tveganja ter projekt tehničnega varovanja sta osnovi za nadaljnje delo s sistemom ter njegovo posodabljanje in vzdrževanje. Dokumentacija vključuje certifikate opreme, kot tudi dnevnike opravljenih storitev, vzdrževanj in servisiranja.

Vzdrževanje in Centralni Tehnični Nadzor (CTN)

Oddaljen nadzor pravilnosti delovanja sistema in njegove stabilnosti preko CTN omogoča hitro odpravo in zaznavo napak. Tehnična podpora in organizacija popravil je izvedena s strani vzdrževalne ekipe.