Select Page
Javni in poslovni objekti

Varnostni sistemi za zanesljivo javljanje alarmov in varno evakuacijo ljudi

Za zagotavljanje varnosti ljudi v primeu požara, se uporabljajo ukrepi za zaščito pred požarom. Za bolj učinkovito in lažje upravljanje s sistemi za javljanje požara in javljanje plina se integrirajo skupaj s sistemi za evakuacijo (zasilna razsvetljava, evakuacijsko ozvočenje in odvod dima in toplote). Dodatne funkcionalnosti dosežemo z implementacijo programske opreme ABsistemDCi za integracijo tehničnih sistemov na objektih in programske opreme ABsistemDC(NG)v2 za centralizacijo signalov alarmov v nadzornem centru.

Kontrola pristopa in upravljanje

Postopek za identifikacijo ob vstopu v poslovne objekte pospešuje programska oprema ABsistemGuestManager, ki povezuje kontrolo vstopa, optični bralnik dokumento, evidenco gostov in tiskalnik za tiskanje dovolilnic. Preko programske opreme ABsistemInterlock je omogočeno tako lokalno kot daljinsko upravljanje z interlock kabinami, ki se vse pogosteje uporabljajo za kontrolo vstopa v javne objekte kot naprimer sodišča.

Štetje ljudi

Programska oprema ABsistemCounter ponuja informacije o številu ljudi, ki so trenutno v objektu, in analizo števila ljudi glede na časovni interval dneva, dani v tednu ali vremenske razmere. Zbrani podatki omogočajo boljše upravljanje v smislu organizacije poslovanja (optimizacija števila zaposlenih v izmenah; izbira časovnega intervala za popravila ali čiščenje), povečanje stopnje varnosti (upravljanje evakuacije) in preprečevanje širjenja epidemije. Za štetje oseb v prostoru se uporablja programska oprema ABsistemLimitPeople

Video nadzor ter video analitika

Video nadzor javnih površin omogoča učinkovito preprečevanje škodljivih dogodkov in omogoča rekonstrukcijo po dogodkih. Z video analitiko je mogoče generirati alarm v vnaprej definiranih situacijah (npr. ko nek predmet izgine iz polja).

Upravljanje parkirišč

Za učinkovitejše upravljanje z plačljivimi javnimi parkirišči in garažami se uporablja programska oprema ABsistemParkPay, ki omogoča integracijo sistema kontrole vstopa za vozila (zapornice), domofonov, LPR kamer in balagajn za plačilo parkiranja. Programska oprema ABsistemGaragePark dodatno integrira tudi sistem za signalizacijo prostih parkirnih mest v garaži ali na parkirišču.

ABsistemTicketing za objekte z visokim številom obiskovalcev

Programska oprema ABsistemTicketing integrira spletno prodajo vstopnic z zaporami na vhodih in plačilnimi terminali. Tako se vstop obiskovalcev pospeši in boljše nadzoruje. Programska oprema ABsistemTicketingSale je nadgradja, ki ob odčitavanju vstopnic in kontrolo pristopa tudi nakup in izpis vstopnic za obiskovalce.

Rešitve za stadione

Dodatno poleg video nadzora prostora in prehodov, skozi katere ljudje prehajajo, pa rešitve vključujejo video nadzor obiskovalcev v resoluciji, ki omogoča prepoznavo osebe / identifikacijo. Vhodna kontrola se lahko poveže s spletnim sistemom nakupa kart, kar omogoča opravljanje z vhodnim sistemom na lokaciji preko ABsistemTicketing programske opreme, preko katerega se tudi lahko šteje obiskovalce. Sistem ustreza najvišjim UEFA standardom.

Dokumentacija izvedenih varnostnih rešitev

Ocena tveganja ter projekt tehničnega varovanja sta osnovi za nadaljnje delo s sistemom ter njegovo posodabljanje in vzdrževanje. Dokumentacija vključuje certifikate opreme, kot tudi dnevnike opravljenih storitev, vzdrževanj in servisiranja.

Vzdrževanje in Centralni Tehnični Nadzor (CTN)

Oddaljen nadzor pravilnosti delovanja sistema in njegove stabilnosti preko CTN omogoča hitro odpravo in zaznavo napak. Tehnična podpora in organizacija popravil je izvedena s strani vzdrževalne ekipe.