Select Page
Javni in poslovni objekti

Avtomatično javljanje požara in plina, zasilna razsvetljava, glasovni evakuacijski sistemi, sistemi odvoda dima in toplote

Sistemi za preprečevanje požara so namenjeni varovanju ljudi v primeru požara. Za boljšo učinkovitost nadzora se lahko sistemi avtomatičnega javljanja požara in plina integrirajo z evakuacijskimi sistemi (zasilno razsvetljavo, glasovnimi evakuacijskimi sistemi, sistemi odvoda dima in toplote).

Kontrola pristopa in upravljanje

Proces identifikacije in izdaje dovoljenj pri vstopu v stavbo se pospeši z ABsistemGuestManager programsko opremo, ki integrira sistem kontrole pristopa, skeniranje dokumentov, evidenco gostov ter tiskanje akreditacij.

Štetje ljudi

Programska oprema ABsistemCounter ponuja informacije o številu ljudi, ki so trenutno v objektu, in analizo števila ljudi glede na časovni interval dneva, dani v tednu ali vremenske razmere. Zbrani podatki omogočajo boljše upravljanje v smislu organizacije poslovanja (optimizacija števila zaposlenih v izmenah; izbira časovnega intervala za popravila ali čiščenje), povečanje stopnje varnosti (upravljanje evakuacije) in preprečevanje širjenja epidemije.

Video nadzor ter video analitika

Video nadzor javnih površin omogoča učinkovito preprečevanje škodljivih dogodkov in omogoča rekonstrukcijo po dogodkih. Z video analitiko je mogoče generirati alarm v vnaprej definiranih situacijah (npr. ko nek predmet izgine iz polja).

ABsistemTicketing za objekte z visokim številom obiskovalcev

ABsistemTicketing programska oprema integrira prodajo kart (spletno/lokalno) s preprekami pri vhodih in plačilnih terminalih. Mogoče je določiti, da obiskovalec s točno določeno karto, preide prepreko samo ob določenem času ter za samo določeno prepreko.

Rešitve za stadione

Dodatno poleg video nadzora prostora in prehodov, skozi katere ljudje prehajajo, pa rešitve vključujejo video nadzor obiskovalcev v resoluciji, ki omogoča prepoznavo osebe / identifikacijo. Vhodna kontrola se lahko poveže s spletnim sistemom nakupa kart, kar omogoča opravljanje z vhodnim sistemom na lokaciji preko ABsistemTicketing programske opreme, preko katerega se tudi lahko šteje obiskovalce. Sistem ustreza najvišjim UEFA standardom.

Dokumentacija izvedenih varnostnih rešitev

Ocena tveganja ter projekt tehničnega varovanja sta osnovi za nadaljnje delo s sistemom ter njegovo posodabljanje in vzdrževanje. Dokumentacija vključuje certifikate opreme, kot tudi dnevnike opravljenih storitev, vzdrževanj in servisiranja.

Vzdrževanje in Centralni Tehnični Nadzor (CTN)

Oddaljen nadzor pravilnosti delovanja sistema in njegove stabilnosti preko CTN omogoča hitro odpravo in zaznavo napak. Tehnična podpora in organizacija popravil je izvedena s strani vzdrževalne ekipe.