Select Page

Softver za brojenje ljudi ABsistemCounter

Točni podaci o broju kupaca i posjetitelja predstavljaju ključnu informaciju za bolje upravljanje poslovanjem u različitim djelatnostima – trgovinama, klubovima, muzejima, sredstvima javnog prijevoza, javnim ustanovama, poslovnim zgradama.

ABsistemCounter

ABsistemCounter je specijalistički softver koji putem IP kamera broji i u bazu podataka bilježi koliko je ljudi ušlo u, ili izašlo iz prostora. Softver omogućava centralizirani pregled prikupljenih podataka u realnom vremenu i njihovu naknadnu analizu. Dostupna je i web verzija koja omogućuje pregled podataka putem web sučelja i na svim mobilnim uređajima. Softver se može prilagoditi konkretnim potrebama korisnika.

Brojenje ljudi ABsistemCounter

Primjena

 • Organizacija poslovanja (optimizacija broja djelatnika u smjeni; odabir vremena za popravke ili čišćenje)
 • Unapređenje prodaje (efikasnost marketinških kampanja)
 • Povećanje razine sigurnosti (upravljanje evakuacijom u incidentnim situacijama)
 • Nadzor nad poslovanjem (kontrola naplate ulaznica)
 • Prevencija širenja epidemije (broj ljudi u prostoru)

Funkcije

 • Pregled stanja brojača preko Google Maps
 • Prikaz vremenskih prilika, zasebno za svaku lokaciju
 • Jednostavan izračun trenutačnog broja ljudi u određenom kamerama nadziranom prostoru
 • Kreiranja automatskih izvještaja
 • Upravljanje kamerama putem softvera (uređivanje kamera, brojača i slike, testiranje)
 • Izvoz podataka za daljnje analize

Izvještaji i analize

 • Sadržaj i izgled izvještaja i analiza se definiraju unaprijed
 • Korisnik određuje period za koji želi izvještaj, rezoluciju podataka (10 minuta, sat, dan, mjesec) i objekte obuhvaćene analizom
 • Dodavanje novih izvještaja na zahtjev
 • Izvoz podataka za daljnje analize
 • Automatski izvještaji – dnevni, mjesečni ili godišnji; za odabranu lokaciju ili više njih

Analitika za trgovine ABsistemSmartRetail

ABsistemSmartRetail

ABsistemSmartRetail je softver koji trgovcima omogućuje da prate ponašanje kupaca i na jednom mjestu imaju sve analitičke podatke – koliko je kupaca ušlo u trgovinu, gdje su proveli većinu vremena tijekom kupovine u obliku heat mapa, analiziraju ponašanje kupaca i kontroliraju gužve. Tako su omogućene analize ponašanja kupaca u odnosu na marketinške kampanje, usporedbe ponašanja kupaca u trgovinama na različitim lokacijama, analize odnosa vremenskih prilika i ponašanja kupaca i slično.

 • Heat mape – analiza kojom se pokazuje na kojim se mjestima u trgovini kupci zadržavaju
 • Prikaz podataka na Google Maps
 • Automatsko slanje izvještaja na e-mail, kreiranje izvještaja od strane korisnika po potrebi
 • Više mogućnosti grafičkog prikaza prikupljenih podataka
 • Daljinsko upravljanje – brojačima i uređajima za generiranje heat mapa, kalibracija brojača, pregled slike
 • Softver je modularan 
 • Dostupan na hrvatskom i engleskom jeziku

Softver za određivanje broja ljudi u prostoru ABsistemLimitPeople

ABsistemLimitPeople

ABSistemLimitPeople je softver koji omogućuje automatski izračun broja ljudi u objektu putem IP kamera i prikaz podataka o maksimalno dozvoljenom i trenutačnom broju ljudi u objektu sa signalizacijom da li je ulaz dozvoljen ili nije. Koristi se u svim djelatnostima u kojima je ograničen broj ljudi u prostoru kako bi se preveniralo širenje epidemije – trgovinama, hotelima, kampovima, poslovnim i javnim objektima – i za poslovne analize.

 • 98% točnost brojanja
 • Prikaz trenutnog i maksimalno dozvoljenog broja ljudi na displeju
 • Jasna signalizacija statusa zauzetosti prostora
 • Daljinski nadzor i upravljanje
 • Jednostavno brendiranje prikaza na displeju (logotip, boje, poruke, odabir jezika)
 • Jednostavna ugradnja

Brojenje putnika u javnom prijevozu

Brojenje putnika u javnom prijevozu

Brojenje putnika koji ulaze u vozilo javnog prijevoza je u svijetu uobičajeno zbog praćenja poslovnih parametara, a zbog ograničenja vezanih uz epidemiju korona virusa sve se češće traže rješenja automatskog brojanja.  Putnici koji ulaze/izlaze iz primjerice autobusa se broje putem specijalnih kamera, a u softveru se unaprijed određuje maksimalan broj putnika. Kada se u vozilu nalazi maksimalan broj putnika softver generira svjetlosnu i/ili zvučnu signalizaciju. Moguće je postaviti i monitor s prikazom koliko je osoba trenutačno u vozilu.

 • Opći nadzor u sredstvima javnog prijevoza 
 • Unaprjeđivanje organizacije poslovanja
 • Praćenje rute kretanja vozila
 • Prevencija širenja epidemije
 • Komunikaciju s nadzornim centrom u hitnim situacijama
 • Upravljanje u alarmnim situacijama

Vivotek 3D brojenje ljudi – točnost 98%

Pouzdanost brojenja od čak 98% je postignuta zahvaljujući Vivotek 3D Depth tehnologiji implementiranoj u mrežne kamere za stereo brojenje.  Omogućeno je precizno praćenje smjera kretanja ljudi, „U“ kretanja te detekcija promjene smjera u zoni brojenja.

 • Jednostavna ugradnja i konfiguracija
 • Daljinsko upravljanje sustavom
 • Integracija s videoanalitičkim softverom Vivotek VAST za detaljnu analizu i različite načine prikaza (grafikoni, tablice, linije) podataka
 • Podatci dostupni u realnom vremenu
 • Lokalna pohrana podataka