Select Page

Programska oprema za štetje ljudi ABsistemCounter

Točni podaki o številu kupcev in obiskovalcev predstavljajo ključno informacijo za boljše upravljanje s poslovanjem v različnih djejavnostih – trgovinah, klubih, muzejih, sredstvih javnega prievoza, javnih ustanovah, poslovnih zgradbah.

ABsistemCounter

ABsistemCounter je specialna programska oprema, katera preko IP kamer šteje in beleži v bazo podatkov, število prehodov ljudi v prostor in iz prostora. Programska oprema omogoča centraliziran pregled zbranih podatkov v realnem času in njihovo nadaljno analizo. Na voljo je tudi spletna različica (web verzija), ki omogoča pregled podatkov preko spletnega vmesnika in na vseh mobilnih napravah. Programsko opremo je mogoče prilagoditi specifičnim potrebam uporabnika.

Štetje ljudi ABsistemCounter

Zavihki

 • Organizacija poslovanja (optimizacija števila zaposlenih v izmeni; izbira časovnega intervala za popravke in čiščenje)
 • Izboljšanje prodaje (učinkovitost marketinških kampanij)
 • Povečanje stopnje varnosti (upravljanje evakuacije v kritičnih situacijah)
 • Nadzor nad poslovanjem (kontrola plačila vstopnic)
 • Preprečevanje širjenja epidemije (število ljudi v prostoru)

Funkcije

 • Pregled stanja števca preko Google Maps
 • Prikaz vremenskih razmer, posebej za vsako lokacijo
 • Enostaven izračun trenutnega števila ljudi v določenem prostoru, ki je nadzorovan s kamerami
 • Kreiranje avtomatskih poročil
 • Upravljanje kamer s pomočjo programske opreme (urejanje kamer, števcev in slik, testiranje)
 • Izvoz podatkov za nadaljno analizo

Poročila in analize

 • Vsebina, izgled poročila ter analiza se določijo vnaprej
 • Uporabnik določi obdobje, za katero želi izvesti poročilo, časovni okvir (10minut, ura, dan, mesec) in objekte zajete v analizi
 • Dodajanje novih poročil na zahtevo
 • Izvoz podatkov za nadaljno analizo
 • Automatska poročila – dnevno, mesečno ali letno; za izbrano lokacijo ali več lokacij

Analitika za trgovine ABsistemSmartRetail

ABsistemSmartRetail

ABsistemSmartRetail je programska oprema, ki trgovcem omogoča spremljanje vedenja kupcev in shranjevanje vseh analitičnih podatkov na enem mestu – število kupcev, ki je vstopilo v trgovino, kje so večino svojega časa nakupovali v obliki toplotnih zemljevidov, analiza vedenja kupcev in kontroliranje gneče. Na ta način so omogočene analize obnašanja kupcev v povezavi z marketinškim kampanijami, primerjave vedenja kupcev v trgovinah na različnih lokacija, analize glede na vremenske razmere, obnašanje kupev in podobno.

 • Heat zemljevidi – analiza, ki prikazuje na katerih mestih se kupci najdlje zadržujejo
 • Prikaz podatkov na Google Maps
 • Avtomatsko pošiljanje poročila na e-mail, kreiranje poročila s strani uporabnika po potrebi
 • Več možnosti grafičnega prikaza zbranih podatkov
 • Daljinsko upravljanje – s števci in sistemi za generiranje heat zemljevida, kalibracija števca, pregled slike
 • Programska oprema je modularna
 • Dostopen na hrvaškem in engleškem jeziku

Programska oprema za določanje števila ljudi v prostoru ABsistemLimitPeople

ABsistemLimitPeople

ABsistemLimitPeople je programska oprema, ki omogoča samodejni izračun števila ljudi v objektu preko IP kamer in prikaz podatkov o največjem dovoljenem in trenutnem številu ljudi v objektu s signalizacijo, ali je vstop dovoljen ali ne. Uporablja se v vseh panogah, kjer je število ljudi na tem območju omejeno, da se prepreči širjenje epidemije – trgovine, hoteli, kampi, poslovne in javne ustanove – in za poslovno analizo.

 • 98% natančnost štetja
 • Prikaz trenutnega in največjega števila ljudi na zaslonu
 • Jasna signalizacija stanja zasedenosti prostora
 • Daljinski nadzor in upravljanje
 • Preprosta namestitev prikaza blagovnih znamk na zaslonu (logotip, barve, sporočila, izbira jezika)
 • Enostavna namestitev

Štetje potnikov v javnem prevozu

Štetje potnikov v javnem prevozu

Štetje potnikov, ki vstopajo v vozilo javnega prevoza, je v svetu običajno zaradi spremljanja poslovnih parametrov. Zaradi omejitev, povezanih z epidemijo koronavirusa, pa se vse pogosteje iščejo rešitve za samodejno štetje potnikov. Potnike, ki na primer vstopijo / izstopijo iz avtobusa, se šteje preko posebnih kamer, v programski opremi pa se vnaprej določi največje število dovoljenih potnikov. Ko je v vozilu največje število dovoljenih potnikov, programska oprema generira svetlobne in / ali zvočne signale. Možno je tudi namestiti monitor, ki prikazuje, koliko ljudi je trenutno v vozilu.

 • Splošni nadzor v javnem prevozu
 • Izboljšanje organizacije poslovanja
 • Sledenje poti vozila
 • preprečevanje širjenja epidemije
 • Komunikacija z nadzornim centrom v izrednih razmerah
 • Upravljanje v alarmnih situacijah

Vivotek 3D štetje ljudi – točnost 98%

Zanesljivost štetja do 98% je dosežena zahvaljujoč tehnologiji Vivotek 3D Depth, ki je vgrajena v mrežne kamere za stereo štetje. Možno je natančno spremljati smer gibanja ljudi, gibanje “U” in zaznavanje sprememb smeri v območju štetja.

 • Enostavna namestitev in konfiguracija
 • Daljinsko upravljanje sistema
 • Integracija s programsko opremo za video analitiko Vivotek VAST za podrobno analizo in različne načine prikaza podatkov (grafov, tabel, vrstic)
 • Podatki so na voljo v realnem času
 • Lokalno shranjevanje podatkov