Select Page
Banke in poslovne institucije

Videonadzor s funkcijo identifikacije

Videonadzor kritičnih točk in procesov (vhodi/izhodni, plačilna mesta, primopredaja denarja, trezorji) mora imeti možnost identifikacije, koristi pa se tudi za nadzor dolžine vrst na plačilnih mestih.

IP / GPRS nadzorovana komunikacija

IP komunikatorji omogočajo komuniciranje alarmnih sistemov z Nadzornimi centri – komunikacija je stalna (s stalnim nadzorom komuniciranja), nadzorovana (skozi sprotne informacije o neuspeli komunikaciji) in varovana (s šifriranjem signala).

Kontrola vstopa in interlock kabina (varnostna kabina)

Kontrola pristopa v objektih kjer se opravlja polaganje denarja ter v tehničnih sobah, mora dovoljevati več nivojev dostopa ter implementacijo v naprej določenih procedur. Prepleteno zaklepanje vrat na vhodih ima lahko tudi dodano video analitično funkcijo detekcije prekrivanja obraza. ABsisteminterlock programska oprema omogoča, da se interlock kabina upravlja lokalno ali/in daljinsko iz nadzornega centra.

Omejevanje števila ljudi v poslovalnicah

Programska oprema ABsistemLimitPeople vam omogoča enostavno omejevanje števila ljudi v poslovalnici iz varnostnih ali zdravstvenih razlogov. Število ljudi se šteje prek IP kamer, zaslon pa prikazuje, koliko ljudi je trenutno v sobi in koliko je največje dovoljeno število.

Integracija bankomatov z video nadzorom in rešitvami proti kraji podatkov kartic

Integracija zagotavlja avtomatične posnetke vseh transakcij ter vnos opisov transakcij (kraj, čas, znesek, številka računa) direktno v video datoteko. Video arhiv se lahko pregleduje po ključnih številkah. Zato so potrebne snemalne naprave majhnih dimenzij, z možnostjo oddaljenega dostopa ter vnosa tekstovnih zapisov.

Grade 3 protivlomni sistemi

Glede na EN 50131 standard morajo protivlomni sistemi v bankah zagotavljati Grade 3 standard. Stopnja zaščite celotnega sistema je določena na podlagi komponente, ki ima najnižjo stopnjo zaščite.

Centralizacija in integracija sistemov tehnične zaščite

Da bi dvignili stopnjo varnosti in olajšali upravljanje, je dobro integrirati sisteme tehnične zaščite na objektih preko ABsistemDCi programske opreme. Tako centralizirati sprejem in obdelavo alarmnih signalov iz odaljenih poslovalnic ali bankomatov v nadzornem centru preko ABsistemDC(NG)v2 programske opreme.

Dokumentacija izvedenih varnostnih rešitev

Ocena tveganja ter projekt tehničnega varovanja sta osnovi za nadaljnje delo s sistemom ter njegovo posodabljanje in vzdrževanje. Dokumentacija vključuje certifikate opreme, kot tudi dnevnike opravljenih storitev, vzdrževanj in servisiranja.

Vzdrževanje in Centralni Tehnični Nadzor (CTN)

Oddaljen nadzor pravilnosti delovanja sistema in njegove stabilnosti preko CTN omogoča hitro odpravo in zaznavo napak. Tehnična podpora in organizacija popravil je izvedena s strani vzdrževalne ekipe.