Vyberte stranu
Banky a finančné inštitúcie

Video dohľad s funkciou identifikácie

Video dohľad kľúčových bodov a procesov (vchody/výstupy, platobné miesta, prevod peňazí, trezory) musí mať identifikačnú funkciu a používa sa aj na sledovanie dĺžky čakacích radov na platobných miestach.

Komunikácia pod dohľadom IP / GPRS

IP komunikátory umožňujú, aby komunikácia zabezpečovacieho systému s CMS – centrálnou monitorovacou stanicou bola nepretržitá (prostredníctvom permanentnej kontroly komunikácie), monitorovaná (prostredníctvom okamžitej informácie o výpadku komunikácie) a chránená (šifrovaním signálu).

Kontrola prístupu a blokovanie dverí

Kontrola prístupu k zariadeniam na vkladanie peňazí a technickým miestnostiam musí umožňovať rôzne úrovne prístupu a implementáciu vopred definovaných postupov. Blokované dvere pri vchodoch môžu mať aj funkciu video analýzy detekcie maskovania tváre.

Softvér ABsistemInterlock umožňuje ovládať kabíny s blokovaním lokálne aj diaľkovo z riadiaceho centra.

Obmedzenie počtu ľudí v kanceláriách

Softvér ABsistemLimitPeople umožňuje jednoducho obmedziť počet ľudí v kancelárii z bezpečnostných alebo zdravotných dôvodov. Ľudia sa počítajú pomocou IP kamier a na displeji sa zobrazuje počet ľudí, ktorí sú momentálne v miestnosti a maximálny povolený počet.

Integrácia ATM s video dohľadom a antiskimmingom

Integrácia zabezpečuje automatické zaznamenávanie všetkých transakcií a zadávanie popisu transakcie (miesto, čas, suma, číslo účtu) priamo do nahraného video súboru. Vo videoarchíve je možné vyhľadávať podľa kľúčových slov. Vyžaduje digitálne rekordéry malých rozmerov, so vzdialeným prístupom a textovým vstupom.

GGrade 3 ochrana proti vniknutiu a vlámaniu

Podľa normy EN 50131 by ochrana proti vniknutiu a vlámaniu mala v bankách spĺňať 3. stupeň bezpečnosti. Stupeň bezpečnosti celého systému je určený najnižším stupňom inštalovaných komponentov.

Centralizácia a integrácia systémov technickej ochrany

S cieľom zvýšiť úroveň ochrany a uľahčiť správu je bežné integrovať systémy technickej ochrany v objekte prostredníctvom softvéru ABsistemDCi a centralizovať príjem a spracovanie poplachových signálov z dislokovaných pobočiek a bankomatov v riadiacom centre prostredníctvom softvéru ABsistemDC(NG)v2.

Dokumentácia aplikovaných bezpečnostných opatrení

Hodnotenie bezpečnostnej zraniteľnosti a projekt technickej bezpečnosti sú základom pre neskoršie aktualizácie a údržbu systému. Súčasťou dokumentácie sú certifikáty zariadení, ako aj záznamy a pracovné príkazy súvisiace s opravami a servisom.

Údržba a centrálne technické monitorovanie (CTM)

Diaľkové monitorovanie správnosti a stability bezpečnostných systémov prostredníctvom služby CTM umožňuje rýchle odstránenie všetkých zistených nezrovnalostí. Technickú podporu a organizáciu opráv zabezpečuje tím údržby.