Vyberte stranu
Plynový poplach

Inim adresovateľné a konvenčné plynové alarmy

K dispozícii sú adresovateľné a konvenčné plynové ústredne a keďže ústredne požiarnej signalizácie Inim môžu prijímať signály z detektorov plynovej signalizácie, možno integrovať požiarne a plynové poplachové systémy.

Séria detektorov plynov Inim Industrial pre priemyselné aplikácie

Pre priemyselné aplikácie sú určené špeciálne detektory, ktoré sa vyznačujú rýchlosťou, spoľahlivosťou a presnosťou detekcie. Detektory metánu, benzínových výparov, CO, LPG, acetylénu, vodíka, propánu sú dostupné v rôznych technológiách, v nevýbušnom alebo bežnom kryte chránenom proti prachu. Senzorický prvok detektora je vyrobený ako odnímateľný komponent, čo zjednodušuje údržbu.

Detektory plynov Inim Elite pre obchodné aplikácie

Séria Elite umožňuje detekciu širokého spektra plynov prostredníctvom niekoľkých detekčných technológií (katalytické, pelistorové, elektrochemické alebo infračervené) a vyznačuje sa jednoduchou kalibráciou a údržbou pomocou tlačidiel na kryte. Dostupné sú aj v ex-verzii.