Vyberte stranu
Verejné priestory a zariadenia

Dokumentácia musí byť v súlade s nariadeniami a GDPR

Ochranu verejných priestranstiev upravujú rôzne predpisy, ktoré by sa mali zohľadniť pri príprave dokumentácie, ako je hodnotenie bezpečnostnej zraniteľnosti a projekt technickej bezpečnosti.

Analytika návštevnosti

Video analytika je dôležitým nástrojom na monitorovanie, reguláciu a automatické zisťovanie nebezpečných dopravných udalostí, ako je jazda v nesprávnom smere, kamióny v nepovolených oblastiach, prekročenie rýchlosti, zisťovanie dopravných zápch a zátarás. Integráciu zabezpečuje softvér ABsistemTraffic .

Parkovacie riešenia

Na riadenie parkovania sa používajú rôzne riešenia – zrýchlenie vjazdu/výjazdu, upozornenie na voľné parkovacie miesta, usmerňovanie dopravy a výber mýta. Zahŕňa aj kategorizáciu vozidla, identifikáciu vozidla kamerami LPR a identifikáciu vodiča.

Počítanie ľudí

Počítanie ľudí vo verejnej doprave je nevyhnutné pre obchodnú analýzu. Používa sa špeciálne zariadenie, ktoré musí byť odolné voči vibráciám. Je možné pripojiť viacero kamier pre viacero vchodov/východov a je umožnený lokálny monitoring a prenos dát na monitorovaciu stanicu.

Oheň v otvorenom priestore

Požiar na otvorenom priestranstve automaticky detegujú video analytické termokamery, ktoré rozpoznávajú charakteristické spektrum plameňa a varujú obsluhu.

Skládkové riešenia

ABsistemGreen, ktorý v sebe integruje riadenie prístupu, identifikáciu vozidla a vodiča, signalizáciu, váženie nákladu, video dohľad a automatickú tlač všetkých potrebných dokumentov.