Изберете страница
Обществени площи и обекти

Документацията трябва да е в съответствие с правилата и регламента GDPR

Охраната на обществените зони се регулира чрез различни разпоредби, които трябва да се имат предвид при изготвянето на документите, отнасящи се до уязвимостта по отношение на сигурността и проекта за техническа сигурност.

Анализ на трафика

Анализите на видеосъдържанието са важен инструмент за наблюдение, регулиране и автоматично откриване на опасни пътни събития, като шофиране в неправилното направление, присъствие на камиони в неоторизирани зони, превишена скорост, откриване на струпвания и задръствания. Интегрирането се осигурява от софтуера ABsistemTraffic.

Решения за паркиране

Различни решения се използват за управление на паркирането – скорост на влизане / излизане, уведомяване за свободни места за паркиране, насочване на трафика и събиране на пътни такси. Включена е още категоризацията на превозното средство, идентификацията на превозното средство с LPR фотокамери и идентификация на водача.

Преброяване на хора

Преброяването на хората в системата на обществения транспорт е от съществено значение за бизнес анализа. Използват се специални средства, които трябва да бъдат устойчиви на вибрации. Възможно е да се свържат множество камери с множество входове / изходи, както и активиране на местен мониторинг и прехвърляне на данни към една мониторингова станция.

Пожар  в открито пространство

Пожарите в открито пространство се откриват автоматично чрез видеоаналитични термокамери, които разпознават характерния спектър на пламъка и предупреждават оператора.

Решения за депа за отпадъци

Софтуерът ABsistemGreen е предназначен за управление на депа за отпадъци и включва контрол на достъпа, идентификация на превозното средство и водача, сигнализация, претегляне на товари, видеонаблюдение и автоматично разпечатване на всички необходими документи.

iDEA Solution
Blank