Изберете страница
Оборудване на централните станции за наблюдение (CMS)

Sur-Gard приемници

Sur-Gard TCP / IP приемниците приемат алармени сигнали от DSC и други съвместими алармени системи. Те поддържат функцията за видео проверка чрез контролните панели на DSC PowerSeries Neo и комуникират с всички T / Link IP / GPRS комуникатори. Осигуряват възможност и за дублираща конфигурация.

Приемници Enigma

Приемниците Enigma TCP / IP получават алармени сигнали от универсални комуникатори, използвайки протокола SIA / IP. Те се доставят с вградени карти за 256 IP акаунта.

Линейни карти за разширяване на системата

Alarm automatika предлага различни карти за разширяване на капацитета на алармените приемници Sur-Gard и Enigma. Потребителят може да ги добавя на по-късен етап, ако това е необходимо, т.е. когато броят на потребителите му надвиши текущия капацитет.

ABsistemDC (NG) софтуер за приемане и обработка на алармени сигнали

Софтуерът ABsistemDC (NG) позволява надеждно приемане и качествена обработка на алармени сигнали в CMS. Той е разработен изцяло от отдел за научноизследователска и развойна дейност на Alarm automatika и осигурява пълна поддръжка за всички приемници от нашето портфолио. Облачна версия, която може да бъде закупена срещу месечна такса, е разработена за по-малки CMS.

Модул ABsistemGuardPatrol за онлайн наблюдение на охранителите

GuardPatrol е модул от софтуера ABsistemDC (NG), който в комбинация с мобилното приложение GuardPatrol дава възможност на CMS за сигурност да наблюдава надеждно посещенията на охранителите в реално време, по изключително лесен начин и при минимални разходи.