Изберете страница
Концепция за универсален източник

Продажби и техническа поддръжка

Продажбите и техническата поддръжка включват продуктова документация, телефонна и онлайн поддръжка, поддръжка в мястото на инсталиране или в обектите на инвеститорите, както и по време на представянето на продуктите и решението. Над 20 експерти по продажби и над 20 техници са на разположение на клиентите и им помагат при дефинирането на решения и подготовката на конкурентни оферти.

Продукти на склад

Повече от 3000 различни продукти от 200 редовни доставчици са на постоянно съхранение в централния склад, а също така, във всички страни, в които компанията работи, са организирани местни складове.

Образование за инсталатори

Непрекъснатото обучение за инсталаторите на системи за техническа сигурност се предлага чрез уеб семинари и семинари, за да могат същите да се осведомяват за технологичните иновации, правилното инсталиране и програмиране на системите. Всички обучения се водят от експерти, надлежно специализирани в своите области.

B2B онлайн платформа

B2B онлайн платформата на Alarm automatika е първоначално разработена, за да опрости и улесни процеса на заявяване за нашите клиенти, освен което същата предоставя много други предимства, като сравняване на продукти, показване чрез мобилни телефони и таблети, подготовка на котировки и дефиниране на  настоящите бизнес условия на различни нива на достъп.

Сервизно обслужване и подмяна на оборудване

Alarm automatika е оторизиран да предоставя сервизно обслужване за цялата гама от продукти. Ние осигуряваме обслужване за всички продукти, в рамките на или извън гаранционния срок, ремонт на повредени устройства, заместващи продукти, монтаж на компоненти и анализ на разходоемкостта.

iDEA Classic каталог

Каталогът iDEA Classic съдържа обновявана на ежегодна основа продуктова информация с акцент върху новостите. За всеки пазар, на който работи Alarm automatika, се дефинира отделна информация за продуктовата гама на езика на държавата, за която е предназначена. И двете версии са налични – печатна и дигитална.