Изберете страница
Аварийно осветление

Аварийно осветление Harper, контролирано от контролни панели Inim

Аварийното осветление, контролирано чрез Harper BUS, е съвместимо с протокола за пожарна сигнаализация. Всички елементи на системата могат да бъдат свързани към адресируеми пожароизвестителни системи директно към същия контур, на ниво хардуер.

Аварийно осветление Harper, управлявано от отделни контролни панели

Предлагат се и контролни панели за аварийно осветление, независими от пожарната аларма. Те позволяват наблюдение, диагностика и управление на всеки осветител, както и допълнителни функции като тестване на функционалността на осветителите или мощността на батерията и регулиране на нивото на осветеност.

Самостоятелни автономни осветителни тела Harper

Осветителите Harper се предлагат в различни дизайни, с различна сила и продължителност на осветяването, автономност и нива на защита. Те имат същия адресируем протокол, вграден като в елементите за пожароизвестяване, така че могат да бъдат свързвани директно към контура на контролния панел на пожароизвестяването. Отговарят на стандарта ISO 7010.

Сигнализация на Harper за маршрутите за евакуация

Сигнализацията за насочване на хората към евакуационните пътища се предлага в различни дизайни (таван, стена) и със стандартизирани пиктограми.

Централно захранване за аварийното осветление Harper

Централизираното захранване осигурява постоянно наблюдение на аварийните лампи и тестване на батериите, опростява проверката и поддръжката, осигурява по-добро насочване на евакуацията и регулиране на нивото на светлината.