Изберете страница
Видеоанализи и изкуствен интелект

Софтуер или базиран на контурни линии видеоанализ

Видеоанализите могат да бъдат вградени в рекордера, което изисква по-висока пропускателна способност на инфраструктурата, или в камери с по-мощни характеристики.

Разширен пространствен анализ

Разширеният пространствен анализ разчита на технологиите Deep Learning и AI, които осигуряват висока надеждност при детекцията, без фалшиви аларми. Позволява точно откриване на влизанията и задържанията в дадена зона, откриване на изоставен съмнителен обект или изчезване на обект в тълпата. Налице е висока точност при разграничаването на хората от, например, животни, дъжд, или светло промяна на осветлението.

Съдебномедицинско издирване

Метаданните позволяват бързо търсене в съхранени видеозаписи с използване на ключова информация, например, издирване на всички автомобили с определен цвят.

Анализ на трафика

Усъвършенстваният анализ на трафика позволява откриване на ситуации, които не са често срещани по пътищата – шофиране в погрешно направление, превишена скорост, задържане на превозни средства в забранени места, уведомяване на водачите на превозни средства, на които е забранено да се движат по определени пътища или които са на път в неразрешено време от денонощието. Извършва се, също така, разпознаване и регистриране на регистрационните табели на превозните средства, както и свързаната с това обработка на всички данни  в центъра за видеонаблюдение.

Разпознаване на регистрационни табели на превозни средства (LPR)

Специални IP камери позволяват разпознаване на регистрационните табели на превозните средства (LPR). Снетата регистрация се преобразува в дигитален запис чрез OCR софтуер и е възможно да се търси в бази данни за превозните средства. По-нататъшното интегриране чрез софтуера ABsistemPARK позволява разрешаване на достъпа до автомобила, автоматично управление на рампата и връзка със софтуер за управление на бизнеса.

Преброяване на хора и посетители

Броят на клиентите и посетителите в даден обект може да се определя чрез използване на IP видео наблюдение и записите на хората, влезли и излезли от даденото пространство, след което може да се съхрани в базата данни. Интегрирането със софтуера ABsistemCounter осигурява възможност за централизирано гледане на събраните данни в реално време, както и впоследствие – за анализ на същите.

Таблици за потребителската активност

Камерите тип „рибешко око“ обикновено се използват за наблюдение на големи пространства. Освен това, същите позволяват извършване на анализ на поведението на хората под формата на таблици за потребителската активност. Последната подсказва къде хората се застояват най-много, където са образуват тълпи, което е важна информация за по-добра организация на обектите и бизнесите.

iDEA Solution
Blank