Select Page

ABsistemGreen softver za integraciju kontrole pristupa, identifikacije, vaganja i ispisa dokumenata na pretovarnim stanicama

Pretovarne stanice su izložene mnogobrojnim rizicima u slučaju ulaska neidentificiranih vozila i vozača ili pretovara nepoznatog tereta. ABsistemGreen softver omogućuje sigurniji i automatski evidentiran promet kroz pretovarne stanice.

ABsistemGreen

ABsistemGreen je softver za upravljane integriranim sustavima kontrole pristupa na pretovarnim stanicama, vaganja vozila, prepoznavanja registarskih oznaka vozila, rampi s detekcijskim petljama, semafora sa signalizacijom i softvera za ispis dokumenata. ABsistemGreen se koristi na pretovarnim stanicama i odlagalištima otpada na kojima je potrebna identifikacija vozila i vaganje tereta, neovisno o njegovoj vrsti, te integracija sa informacijskim sustavima za ispis vezanih dokumenata.

Funkcije

 • Brži, sigurniji i automatski kontroliran promet vozila kroz pretovarne stanice
 • Sprječavanje manipulacije podatcima i dokumentima
 • Identifikacija vozača putem kartica kontrole pristupa
 • Identifikacija vozila putem LPR kamera
 • Integracija sa sustavom semafora koji signaliziraju da je dozvoljen pristup mosnoj vazi
 • Automatsko podizanje i spuštanje rampi za pristup mosnoj vazi
 • Automatska evidencija podataka o vozaču i vozilu u pretraživu bazu podatka
 • Automatska evidencija podataka o težini vozila izmjerenoj na mosnoj vazi prilikom ulaza i izlaza
 • Automatski ispis potrebnih dokumenata prilikom izlaza (podatci o vozilu, vozaču, težini vozila pri ulazu i izlazu)

Integrirani sustavi i softveri

 • Kontrola pristupa vozača putem čitača kontrole pristupa
 • Kontrola pristupa vozila putem LPR kamera
 • Semafori za signalizaciju
 • Mosna vaga
 • Softver za ispis dokumenata