Select Page

Programska oprema ABsistemGreen za integracijo kontrole dostopa, identifikacije, tehtanja in tiskanja dokumentov na pretovornih postajah

Pretovorne postaje so izpostavljene številnim tveganjem v primeru vstopa neznanih vozil in voznikov ter pretovarjanja neznanega tovora. Programska oprema ABsistemGreen omogoča varnejši in samodejno zabeležen promet skozi postaje za pretovarjanje.

ABsistemGreen

ABsistemGreen je programska oprema za upravljanje z integriranimi sistemi za nadzor dostopa na pretovornih postajah, tehtanjih vozil, prepoznavanjih registrskih tablic vozila, zapornicah z induktivnimi zankami, signalnimi lučmi in programsko opremo za tiskanje dokumentov.
ABSistemGreen se uporablja na pretovornih postajah in odlagališčih, kjer sta potrebna identifikacija vozila in tehtanje tovora, ne glede na vrsto tovora in je integriran z informacijskimi sistemi za tiskanje sorodnih dokumentov.

Funkcije

 • Hitrejši, varnejši in samodejno nadzorovan promet vozil skozi pretovorne postaje
 • Preprečitev manipulacij s podatki in dokumenti
 • Identifikacija voznika s karticami za nadzor dostopa
 • Identifikacija vozila z LPR kamerami
 • Vključitev v sistem semaforjev, ki signalizira dovoljen dostop
 • Samodejno dviganje in spuščanje klančin za dostop
 • Samodejno beleženje podatkov o vozniku in vozilu v bazi podatkov, ki jo je mogoče pregledovati
 • Samodejno beleženje podatkov o teži vozila, izmerjenih na tehtnici pri vstopu in izstopu
 • Samodejno tiskanje zahtevanih dokumentov na izhodu (podatki o vozilu, vozniku, teži vozila pri vstopu in izstopu)

Integrirani sistemi in programska oprema

 • Nadzor dostopa voznika preko čitalnika kontrole dostopa
 • Nadzor dostopa vozila preko LPR kamer
 • Semaforji za signalizacijo
 • Mostne tehtnice
 • Programska oprema za tiskanje dokumentov