Select Page
Profesionalne storitve za kompleksne projekte

Projektiranje

Razvoj projekta s strani pooblaščenih oseb omogoča funkcionalne in stroškovno učinkovite sisteme, v skladu z zakonodajo, ki je v veljavi.

Ocena tveganja ter Študija varnostnih rešitev

Analizirana je stopnja tveganja objekta ter stopnja tveganja poslovnih operacij. Analiza se opravi glede na mednarodno metodologijo in je sistematizirana v Oceni tveganje ter v Študiji varnostnih rešitev.

Svetovanje, ocena investicij in konceptni projekt

Ocena investicije predvidi vse potrebne stroške (opremo, material in delo), trajanje investicije in predloge za implementacijo. Naslednji korak je konceptni projekt varnostnih rešitev, prilagojen specifičnim potrebam glede na to oceno.

Nadzor projektov

Nadzor ščiti investitorja pred delnimi ali neprofesionalno izvedenimi inštalacijami, nenamernimi ali namernimi napakami izvajalcev in zagotavlja skladnost z zakonodajo.

Koordinacija in projektno upravljanje

Večji projekti in projekti, v katerih je prisotno večje število izvajalcev, potrebujejo koordinacijo oziroma projektno upravljanje, izvedeno s strani pooblaščenih projektnih managerjev.

Programska integracija in vkalpljanje v IKT

Sistemi integrirani preko ABsistemDCi programske opreme so hitrejši in lažji za upravljanje. Za njihovo popolno učinkovitost jih je potrebno vklopiti v informacijsko – komunikacijsko strukturo uporabnika, zaradi tega je v Alarm automatiki razvit niz programske opreme za pametno upravljanje in nadzor.

Vzdrževanje

ABsistemdcCARE4 je unikaten modul za nadzorovanje, upravljanje in servisiranje tehničnih sistemov varovanja, ki vključuje Centralno Tehničen Nadzor sistemskega delovanja, omrežje pooblaščenih inštalaterjev ter partnerjev, ki so pooblaščeni za servise.