Selectează o Pagină
Servicii profesionale pentru proiecte complexe

Proiectare

Proiectul elaborat de persoanele autorizate garantează un sistem funcțional și rentabil, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Evaluarea vulnerabilității securității și studiul măsurilor de securitate

Nivelul de risc prezent în unitate și în cadrul operațiunilor sale importante de afaceri sunt analizate conform metodologiei internaționale și sistematizate de evaluarea vulnerabilității securității și de studiul măsurilor de securitate.

Consultanță, evaluarea investițiilor și proiect de execuție

Evaluarea investiției estimează toate investițiile necesare (echipamente, materiale, lucrări), durata investiției și recomandările de implementare.  Următorul pas îl reprezintă proiectul de execuție a măsurilor de securitate, adaptată la nevoile specifice și pe baza acestei evaluări.

Supervizarea proiectului

Supravegherea protejează investitorul de instalarea parțială sau neprofesională, obiectivele accidentale sau intenționate ale contractantului și garantează respectarea legilor aplicabile.

Coordonarea și managementul proiectului

Proiectele și proiectele mai mari la care participă mai mulți contractanți necesită coordonare, și anume gestionarea proiectelor de către managerii de proiect autorizați.

Integrarea software-ului și integrarea cu structura comercială a utilizatorului

Sistemele de securitate tehnică integrate sunt mai rapide și mai ușor de gestionat, iar pentru raportul cost-eficacitate complet, acestea ar trebui să fie integrate cu sistemul BMS (Building Management System) și integrate în structura de informare și comunicare a clientului.

Întreținere

ABsistemdcCARE4 este un model unic de monitorizare, mentenanță și întreținere a sistemelor tehnice de securitate, care include monitorizarea tehnică centrală (CTM) a performanței sistemului, rețeaua de instalatori certificați și partenerii de service.