Izaberite stranicu
Stručne usluge za složene projekte

Projektovanje

Projekat izrađen od strane ovlašćenih osoba garantuje funkcionalan i isplativ sistem, u skladu sa važećim propisima.

Procena rizika i elaborat mera sigurnosti

Rizici objekta i poslovanja koje se u njemu odvija analiziraju se prema međunarodnoj metodologiji i sistematizuju Procenom rizika i Elaboratom mera sigurnosti.

Konsalting, procena investicije i idejno rešenje

Procena investicije obuhvata sva potrebna ulaganja (oprema, materijal, radovi), trajanje investicije i preporuke za implementaciju. Na njoj se temelji idejno rešenje mera zaštite prilagođeno konkretnim potrebama.

Nadzor nad izvođenjem

Nadzor nad izvođenjem štiti investitora od polovične ili nestručne ugradnje, od slučajnih ili namernih grešaka izvođača radova te garantuje usklađenost sa propisima.

Koordinacija i vođenje projekata

Veći projekti i projekti u kojem učestvuje više izvođača zahtevaju koordinaciju, odnosno vođenje projekata od strane ovlašćenih voditelja projekata ili radova.

Softverska integracija i uklapanje u IKT

Sistemima integrisanim pomoću ABSistemDCi softvera se brže i jednostavnije upravlja, a za njihovu punu isplativost treba da se uklope u informacijsko – komunikacijsku strukturu korisnika za šta je u Alarm automatici razvijen niz softvera za inteligentno upravljanje i kontrolu

Održavanje

ABsistemdcCARE4 je  jedinstveni model nadzora, održavanja i servisiranja sistema tehničke zaštite koji obuhvata Centralni tehnički nadzor ispravnosti sistema (CTN), mrežu servisera i organizaciju popravaka.