Izaberite stranicu
Sistemi gašenja požara

Upravljanje sistemima gašenja putem Inim vatrodojavnih centrala

Putem Inim vatrodojavnih centrala se može upravljati sistemima gašenja požara. Gašenjem upravlja zaseban modul koji, zavisno od tipa vatrodojavne centrale, može biti već ugrađen u centralu ili se naknadno dodati.

ABsistemDCi softver za integraciju

Sistemi gašenja se mogu povezati sa ABsistemDCi softverom za integraciju koji omogućuje da se sa safety, security i BMS sistemima na objektu upravlja pomoću jedinstvenog interface-a.