Izaberite stranicu

Antiterorističke barijere za vozila

Zbog povećane opasnosti od terorističkih napada, zadnjih godina raste potražnja za pouzdanim načinima zaštite od napada vozilima visoko rizičnih objekata, na primer elektrana, rafinerija, ambasada i drugih objekata kritične infrastrukture, i javnih prostora. Napadi na takve objekte mogu da imaju ozbiljne posledice na živote, zdravlje i sigurnost ljudi, imovine i okoline, i da ugroze stabilnost funkcionisanja zemlje u kojoj se dogodio.

Kvalitet opreme koja se koristi za zaustavljanje vozila se dokazuje sertifikatima. Otpornost opreme (sposobnost da zaustavi nalet vozilom) se proverava tzv. crash testovima prilikom kojih se proveravaju karakteristike opreme u realnim uslovima, u ovom slučaju naletom vozila zadane mase i brzine na barijere i stubiće.

Klinaste ( wedge) barijere koje se podižu

Klinaste (wedge) barijere se koriste za zaštitu od upada vozilom u objekte visokog rizika (energetska postrojenja, postrojenja za prečišćavanje vode, rafinerije nafte i petrohemijska postrojenja, vojni objekti, ambasade, data centri, luke, aerodromi, ostali objekti kritične infrastrukture) kojima je potrebna maksimalno pouzdana zaštitu. Klinaste (wedge) barijere Perimeter Protection Grupe su proverene crash testovima i sertifikovane u skladu sa više međunarodnih normi – britanskom PAS 68 (masa vozila 7,5 tona pri brzini od 80 km/h), američkom ASTM F 2656 (masa vozila 6,8 tona pri brzini od 80 km/h) i međunarodnom IWA 14-1 (masa vozila 7,2 tone pri brzini od 80 km/h).
Dubina potrebna za ugradnju je kritičan moment tokom ugradnje ove barijere. Manja dubina znači i manje troškove jer neće biti potrebno da se izmeste postojeće instalacije, na primer vode, struje ili kanalizacije. Bitna je i brzina podizanja / spuštanja barijere kako se saobraćaj ne bi usporavao više nego što je potrebno.
 • Maksimalna zaštita ulaza vozilom u kritična područja kao što su energetska postrojenja, objekti kritične infrastrukture, vojne zone, aerodrom, data centri i slično
 • Štite od napada vozilom bilo koje veličine i težine – K12 stepen otpornosti
 • Jednostavnija ugradnja jer se barijera proizvodi u više standardnih dimenzija što pomaže kod izbora optimalnog rešenja
 • Inovativni dizajn barijere – iskop za ugradnju samo 30 cm dubine
 • Brzina podizanja i spuštanja barijere – 3 do 4 sekunde

Fiksni i potapajući stubići

Fiksni i potapajući stuibići se koriste za zaštitu gradskih središta i drugih prostora, na primer prilaza stadionima ili tržnim centrima, i na kojima je moguć teroristički napad. Glavna svrha im je zaštita od napada vozilom područja kojima se kreće puno ljudi, a da se pri tome ne remeti njihovo slobodno kretanje. Koriste se i za trajnu ili privremenu regulaciju prometa, odnosno na način da je u neka područja dozvoljen pristup samo vozilima s dozvolom.
 • Brza i jednostavna ugradnja
 • Mala dubina potrebna za ugradnju postolja fiksnih stubića – 20 cm
 • Potapajući stubići – brzina podizanja 5 – 6 sekundi, brzina spuštanja 3 – 4 sekunde
 • Najviša klasa otpornosti M50 na udar vozila mase 7,5 tona pri brzini 80 km/h, sertifikovani prema PAS 68:2013 V/7500[N3]/80/90:5.2/7.8, IWA 14-1:2013 V/7200[N3C]/80/90:5.5 i ASTM F 2656-07 M50/P2
 • Stubići mogu brzo da se uklone
 • Nema potrebe za održavanjem stubića, osim povremenog bojenja ili dodavanja dekorativnih navlaka od mekog ili nerđajućeg čelika
 • Trajni materijali
 • Savremen dizajn i višestruka namena u skladu sa potrebama građana
Stubići su savremenog dizajna i izgledom se uklapaju u urbana naselja. Mogu biti u funkciji kao pojedinačni stubić ili niz stubića koji prati liniju perimetra štićenog prostora bez izazivanja utiska opasnosti. Dostupne su izrade koje mogu da se koriste i za zadovoljavanje potreba građana, na primer za privezivanje bicikala, kao žardinjere za cveće, ili sa ugrađenim rezervoarom sa sredstvom za dezinfekciju ruku.

CityProtector

Perimeter Protection Grupa je razvila inovativno rešenje zaštite urbanih središta od terorističkih napada vozilom – CityProtector. Izuzetna otpornost na udar vozila je dokazana crash testovima (prema PAS 68 i / ili IWA 14-1 normama), pa može da se kaže sa sigurnošću da će CityProtector zaštiti ljudske živote pri pokušaju napada.
Za izradu temelja za ugradnju CityProtector zaštite potreban je iskop od svega 22 cm. To je posebno važno u gradovima gde se ispod ulice ili trotoara nalazi gusta mreža raznih instalacija (struje, vode, gasa, kanalizacije, telefona) koje ne smeju da se oštete. Ugradnja je izuzetno jednostavna i može da je izvede samo jedna osoba, bez upotrebe građevinske mehanizacije, na primer dizalica ili viljuškara.
CityProtector može jednostavno da se prilagodi potrebama stanovnika gradova i i da im služe na primer, kao klupice za odmor, mesta za privezivanje bicikala, kante za otpatke ili žaridnjere za cveće.

 

 

 • Inovativan dizajn
 • Proverena otpornost na pokušaj prodora vozilima
 • Plitki temelji
 • Jednostavna ugradnja
 • Jednostavna prilagodba potrebama građana

Upravljanje putem ABsistemDCi softvera za integraciju

Upravljivim antiterorističkim barijerama za vozila (klinastim (wedge) barijerama i potapajućim stubićima) može da se upravlja pomoću ABsistemDCi softvera za integraciju, razvijenog u Alarm automatici koji omogućuje da se sa svim safety, security i BMS sistemima na objektu upravlja pomoću jedinstvenog interfejsa.

Perimeter Protection Germany GmbH, Germany

Perimeter Protection Group je u svetu vodeći proizvođač proizvoda i rešenja za zaštitu perimetra i kontrolu pristupa vozila i ljudi. Raspon njihovih rešenja obuhvata i po međunarodnim crash normama sertifikovane klinaste (wedge) barijere, vrata, stubiće i ulične blokatore namenjene za antiterorističku zaštitu objekata visokog rizika. Firma je osnovana 1951. u Nemačkoj, ima svoje firme u pet zemalja, a na svetskom nivou posluje kroz mrežu partnerskih firmi koje klijentima koji se bave različitim delatnostima privrednog društva mogu da obezbede rešenje zaštite u skladu sa njihovim potrebama. Alarm automatika je partner Perimeter Protection Grupe za regiju što znači da su radnici edukovani i sertifikovani za ugradnju rešenja ovog eminentnog proizvođača.