Izaberite stranicu
Javni i poslovni objekti

Dojava požara i plina, panik rasveta, evakuacijski razglas, odvođenje dima i toplote

Zbog sigurnosti ljudi u slučaju požara se primenjuju mere zaštite od požara. Za bolju efikasnost i upravljanje sistemi dojave požara i plina se integrišu sa sistemima evakuacije (panik rasveta, evakuacijski razglas i odvođenja dima i toplote).

Kontrola i upravljanje pristupom

Postupak identifikacije pri ulazu u poslovne objekte ubrzava ABsistemGuestManager softver koji integriše kontrolu pristupa, uređaj za skeniranje dokumenata, evidenciju posetilaca i štampač za ispis akreditacija.

Opšti videonadzor i videoanalitika

Videonadzor zajedničkih prostora efikasno prevenira štetne događaje i omogućava njihovu naknadnu rekonstrukciju. Putem videoanalitičkih funkcija moguće je generirati alarm u predefiniranim situacijama (npr. detekcija ostavljenih predmeta).

ABsistemTicketing za objekte sa velikim brojem posetilaca

ABsistemTicketing softver integriše prodaju ulaznica (online/offline) sa barijerama na ulazima i blagajnama. Sa pojedinom vrstom ulaznice može se ući samo u određeno vreme i kroz određenu barijeru.

Rešenja za stadione

Uz videonadzor perimetra i prolaza kojima se ljudi kreću, obuhvata i videonadzor gledališta u rezoluciji koja omogućava prepoznavanje/identifikaciju osoba. Kontrola ulaza integriše online prodaju ulaznica sa barijerama na ulazu putem ABsistemTicketing koji omogućava i online brojanje gledalaca. Sistemi zadovoljavaju najviši standard koji propisuje UEFA.

Dokumentacija o primenjenim merama zaštite

Procena rizika i projekat tehničke zaštite su osnova za kasnije nadogradnje i održavanje sistema. Dokumentacija obuhvata i sertifikate za opremu kao i zapisnike i radne naloge vezane za popravke i servise.

Održavanje i Centralni tehnički nadzor (CTN)

Daljinski nadzor nad ispravnošću tehničke zaštite putem CTN-a omogućava brzo otklanjanje kvarova. Tehničku podršku i organizaciju popravaka osigurava služba održavanja.