Vyberte stranu
Verejné a obchodné zariadenia

Protipožiarna a plynová prevencia, núdzové osvetlenie, evakuačný systém, systémy odvodu dymu a tepla

Protipožiarne opatrenia sa uplatňujú na bezpečnosť ľudí v prípade požiaru. Pre lepšiu efektivitu a ovládanie sú požiarne a plynové poplachové systémy integrované s evakuačnými systémami (núdzové osvetlenie, evakuačný systém, systémy na odvod dymu a tepla).

Kontrola prístupu a správa

Proces identifikácie osôb a vydávania povolení pri vstupe do obchodných priestorov urýchľuje softvér ABsistemGuestManager, ktorý integruje riadenie prístupu, skenovanie dokumentov, evidenciu návštevníkov a tlač akreditácií.

Počítanie ľudí

ABsistemCounter poskytuje informácie o aktuálnom počte osôb v zariadení a analýzu počtu osôb vo vzťahu k dennej dobe, dňu v týždni alebo poveternostným podmienkam. Zhromaždené údaje umožňujú lepšie riadenie z hľadiska organizácie podnikania (optimalizácia počtu zamestnancov v zmenách, výber času na opravy či upratovanie), zvýšenie úrovne bezpečnosti (riadenie evakuácie) a zabránenie šíreniu epidémie.

Video dohľad a analýza videa

Videodohľad verejných priestorov účinne predchádza škodlivým udalostiam a umožňuje ich následnú rekonštrukciu. Pomocou funkcií video analýzy je možné generovať alarm v preddefinovaných situáciách ( napr. detekcia ľavého objektu).

ABsistemTicketing pre zariadenia s veľkým počtom návštevníkov

Softvér ABsistemTicketing integruje predaj lístkov (online / offline) s bariérami na vstupoch a mýtnych termináloch. S konkrétnym typom lístka sa dá vstúpiť len v určitom čase a cez určitú bariéru.

Riešenia pre štadióny

Okrem kamerového sledovania perimetra a priechodov, ktorými sa ľudia pohybujú, riešenie zahŕňa kamerové sledovanie návštevníkov v rozlíšení, ktoré umožňuje rozpoznanie/identifikáciu osôb. Kontrola vstupu integruje online predaj vstupeniek s bariérami pri vchode cez ABsistemTicketing, čo umožňuje aj online počítanie divákov. Systémy spĺňajú najvyššie štandardy UEFA.

Dokumentácia aplikovaných bezpečnostných opatrení

Hodnotenie bezpečnostnej zraniteľnosti a projekt technickej bezpečnosti sú základom pre neskoršie aktualizácie a údržbu systému. Súčasťou dokumentácie sú aj certifikáty zariadení, ako aj záznamy a pracovné príkazy súvisiace s opravami a servisom.

Údržba a centrálne technické monitorovanie (CTM)

Diaľkové monitorovanie správnosti a stability bezpečnostných systémov prostredníctvom služby CTM umožňuje rýchle odstránenie všetkých zistených nezrovnalostí. Technickú podporu a organizáciu opráv zabezpečuje tím údržby.