Vyberte stranu
BMS a systémy facility managementu

Centralizované riadenie systému v zariadení

Veľké a komplexné objekty sú vybavené množstvom bezpečnostných technických systémov pre riadenie, dohľad a ochranu. Centrálny monitorovací a riadiaci systém (CMRS) vám umožňuje rýchlo a jednoducho zobraziť všetky informácie a zadávať príkazy množstvu podsystémov, ktoré sú k nemu pripojené . CMRS umožňuje neprerušovanú prevádzku zariadenia, rýchle riešenie problémov, zvýšenú energetickú účinnosť a uľahčuje chod podniku.